Weer geschil Sorgdrager en leiding OM

DEN HAAG, 24 OKT. Tussen procureur-generaal Docters van Leeuwen en minister Sorgdrager (Justitie) is opnieuw onenigheid ontstaan. Docters van Leeuwen spreekt tegen dat al in het voorjaar overeenstemming is bereikt over de ministeriële verantwoordelijkheid voor het openbaar ministerie.

Dit zegt een woordvoerder van het college van procureurs-generaal desgevraagd. In een brief die Sorgdrager vanochtend naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, schrijft zij dat ze overeenstemming had bereikt met het college over haar plannen, die voorzien in ministeriële aanwijzingen aan officieren van justitie in individuele strafzaken. “Volledige ministeriële verantwoordelijkheid voor het openbaar ministerie was daarbij voor alle betrokkenen ontbetwistbaar uitgangspunt”, aldus Sorgdrager. “Het overleg heeft geleid tot overeenstemming over de wijze waarop daaraan in de praktijk gestalte behoort te worden gegeven, met inbegrip van het geven van algemene en bijzondere aanwijzingen.”

Docters van Leeuwen laat desgevraagd weten dat hij het “woord overeenstemming niet zou willen gebruiken”. De PG's hebben destijds hun bezwaren geuit, aldus Docters van Leeuwen.

Twee weken geleden, na een overleg tussen de procureurs-generaal en hun hoofdofficieren in Domburg, liet Docters van Leeuwen aan de Tweede Kamer weten dat het OM zich verzet tegen de plannen van de minister, omdat haar bemoeienis te ver gaat. De Tweede Kamer was al akkoord gegaan met Sorgdrager, in de veronderstelling dat het OM achter haar plannen stond. De Kamer wil nu echter opnieuw met de minister praten over de weerstand bij de OM-top.

De discussie over de precieze verhoudingen tussen minister van Justitie en OM wordt al jaren gevoerd. Veel betrokkenen binnen de magistratuur menen dat de Kamer te gemakkelijk akkoord is gegaan met de plannen van Sorgdrager.

De minister vindt dat zij volledig verantwoordelijk is voor al het doen en laten van het openbaar ministerie. Daarom wil zij ook de volledige zeggenschap hebben. Wel heeft zij de Tweede Kamer toegezegd dat zij zich “uiterst terughoudend” zal opstellen met het geven van aanwijzingen over vervolgingen of niet-vervolgingen aan officieren van justitie. Een andere waarborg die ervoor moet zorgen dat de politieke invloed op de staande magistratuur tot een minimum wordt beperkt is dat Sorgdrager alle aanwijzingen schriftelijk vastlegt en aan de Tweede Kamer zal sturen.

    • Rob Schoof