Vaardige autorijder rijdt ook harder

GRONINGEN, 24 OKT. Rijvaardiger automobilisten rijden harder, nemen met hogere snelheid de bocht en kleven dichter achter voorgangers dan minder rijvaardige automobilisten. Die conclusie trekt psycholoog W. van Winsum in zijn proefschrift waarop hij volgende week aan de Groningse Universiteit promoveert.

Volgens Van Winsum is de vaardigheid van automobilisten van invloed op de gedragskeuzes die zij in het verkeer maken. Hij onderzocht dit met circa 180 proefpersonen op de rij-simulator van het Verkeerskundig Studie Centrum in Haren. Mensen die op vaardigheidstesten goed scoorden, bleken bij het rijden de bochten nauwer te nemen en minder afstand tot hun voorgangers te nemen. Ook kwam naar voren dat 'korte volgers' dynamischer op het plotseling remmen van een voorligger konden reageren dan 'lange volgers'. Bij de keuzes die bestuurders maken, spelen volgens hem ook andere omstandigheden een rol, zoals de kwaliteit van de auto, gladheid en drukte op de weg.

Van Winsum beklemtoont dat zijn onderzoek geen betrekking heeft op de verkeersveiligheid. Dat automobilisten die harder rijden ook veiliger automobilisten zijn, is volgens hem uit zijn onderzoek niet te concluderen. “Maar ook niet dat zij onveiliger zijn. Het is natuurlijk een open deur om te zeggen dat autocoureur Jan Lammers harder door een bocht kan dan ik. Dat wil niet zeggen dat hij onveiliger is.”

Oudere mensen, van pakweg boven de zeventig jaar, passen hun snelheid in het verkeer aan, omdat ze weten dat ze minder vaardig zijn. Van Winsum. “Dat wil niet zeggen dat ze gevaarlijker zijn.

Onder die groep komen wel meer verkeersdoden voor, maar dat komt doordat ouderen kwetsbaarder zijn.'' Van Winsum denkt dat zijn onderzoek ongelukken kan helpen verklaren.