TROUWEN MET DODE

Het 'klassieke' huwelijk waarbij man en vrouw uit liefde met elkaar trouwen, is maar een van de huwelijksvormen die zich vroeger en nu over de hele wereld hebben voorgedaan of nog bestaan.

Het geestenhuwelijk Een ongetrouwde vrouw trouwt met een overleden, ongehuwde man. Zij kan hem postuum kinderen schenken. Een broer van de overleden echtgenoot treedt dan als plaatsvervanger op. Dit komt voor onder de Nuer, een bevolkingsgroep in Soedan.

Polygamie Huwelijk van één persoon met twee of meer mensen. Als het gaat om een huwelijk van een man met meer vrouwen heet dit polygynie. Zijn deze vrouwen zusters, dan is er sprake van sororale polygynie. Een huwelijk van een vrouw met twee of meer mannen, een veel zeldzamer verschijnsel (maar het is voorgekomen in Tibet en delen van India), wordt polyandrie genoemd. Een probleem bij polyandrie: het vaststellen van een eventueel vaderschap.

Bigamie Man of vrouw trouwt twee keer, zonder eerst te scheiden. In Nederland is bigamie verboden. Wie zich daaraan toch bezondigt, kan tot vier à zes jaar gevangenisstraf worden veroordeeld.

Voorkeurshuwelijk Huwelijk tussen verwanten, zij het niet de allernaaste bloedverwanten. Komt in bepaalde families voor tussen neven en nichten.

Bruidsprijshuwelijk De bruidegom of diens vader betaalt een bruidsprijs aan de vader van de bruid, in de vorm van goederen of geld. Bij echtscheiding krijgt de bruidegom (een deel van) de bruidsprijs terug. Dienhuwelijk Een andere mogelijkheid is dat de bruidegom een aantal werkzaamheden voor zijn schoonvader verricht. Dan is sprake van een dienhuwelijk. In geval van armoede kan de man zijn toekomstige bruid ook schaken, meestal met medeweten van beide families. Dit heet roofhuwelijk. Soms gebeurt dit ook zonder dat de familieleden het weten. Dan is er zeker sprake van een roofhuwelijk. Armoede kan ook een reden zijn voor twee mannen om hun zusters te ruilen: het ruilhuwelijk.