Talibaan niet van plan Kabul te verlaten

NEW DELHI, 24 OKT. De strijdende partijen in Afghanistan, die al sinds afgelopen weekeinde onderhandelen over een staakt-het-vuren, lijken nog even ver van hun doel af als toen ze begonnen. Het voornaamste twistpunt vormt de eis van de voormalige minister van defensie, Ahmed Shah Massoud, dat de streng islamitische Talibaan de hoofdstad Kabul ontruimen.

De Talibaan peinzen er echter niet over Kabul, dat ze eind september innamen, zonder slag of stoot te verlaten. Intussen graven ze zich ten noorden van de stad in en voeren van tijd tot tijd luchtbombardementen uit op het gebied dat in handen is van Massouds troepen. Bij een bombardement op een dorpje kwamen vanmorgen veertien mensen, vooral vrouwen en kinderen, om het leven. Op zijn beurt schiet Massoud granaten af op de stellingen van de Talibaan.

De grote vraag is nu of Massoud met geweld zal pogen Kabul te heroveren. Hij staat daarbij voor een dilemma. Veel inwoners, die niets moeten hebben van de fundamentalistische voorschriften van de Talibaan, zouden de iets liberalere Massoud ongetwijfeld graag terug zien. Maar door een nieuw bloedbad in de toch al zwaar beproefde stad zou hij zich ook gemakkelijk gehaat kunnen maken bij een ander deel van de 1,2 miljoen inwoners, die Kabul nog telt.

Veel zal afhangen van Massouds nieuwe bondgenoot, de Oezbeekse generaal Abdul Rasheed Dostam. Deze heeft Massoud zo'n 2.000 man gestuurd maar deze hebben tot dusverre, voor zover bekend, niet actief aan de strijd deelgenomen.

De speciale gezant van de Verenigde Naties voor Afghanistan, de Duitser Norbert Holl, voerde gisteren overleg met Dostam in diens hoofdstad Mazar-i-Sharif. “Succes is nog lang niet verzekerd”, verklaarde hij naderhand. Holl zou vandaag overleggen met de Talibaan in hun zuidelijke bolwerk Kandahar.

Intussen zet ook de Pakistaanse minister van binnenlandse zaken, Naseerullah Babar, zijn bemiddelingspogingen voort. Maandag leek hij bijna geslaagd, maar op het laatste moment ketste een akkoord af op de wederzijdse eisen. De Talibaan weigerden Kabul te ontruimen of te demilitariseren, terwijl men het evenmin eens was over de eis van de Talibaan dat er direct een uitwisseling van krijgsgevangenen zou moeten worden gehouden.

Naar verluidt heeft Massoud de afgelopen paar weken 300 strijders van de Talibaan krijgsgevangen gemaakt. Op hun beurt hebben de Talibaan de afgelopen dagen in Kabul bij huiszoekingen nogal wat jongemannen uit de Panshirvallei, waar ook Massoud vandaan komt, opgepakt. Waarnemers menen dat deze wellicht als ruilobject moeten dienen.