Suriname werkt al aan volgende '100 dagenplan'

PARAMARIBO, 24 OKT. Terwijl de nieuwe Surinaamse regering nog bezig is met de uitvoering van haar '100 dagenplan' heeft president Jules Wijdenbosch al aangekondigd dat wordt gedacht aan een tweede '100 dagenplan' om de meest urgente noden in het land aan te pakken. Het plan is ontsproten aan de populistisch getinte Nationaal Democratische Partij (NDP) van voorzitter Desi Bouterse, de grootste partij in de regeringscoalitie.

Elke dag geven de ministeries persberichten uit over verbeteringen waaraan zij werken. De meest in het oog springende activiteiten zijn de schoonmaak in stad en land en de reparaties aan verwaarloosde straten en wegen. De president in hoogst eigen persoon klom in de cabine van een asfalteermachine. Intussen was een ploeg al dagen bezig om werkelijk gevaarlijke kuilen te plomberen.

De schoonmaakactie wordt geleid door NDP-prominent Iwan Graanoogst, ooit rechterhand van toenmalig bevelhebber Desi Bouterse. Hij liet weten dat de schoonmaakcampagne “niet alleen iets is van het schoonmaken en schoonhouden van de omgeving” maar dat ook het innerlijke van de burgers opgeschoond moet worden. Graanoogst: “Beseft men zijn verantwoordelijkheid niet om zijn omgeving schoon te houden, dan moet belastinggeld - dat nuttiger gebruikt had kunnen worden - hiervoor aangewend worden. Men moet ook beseffen dat met het laat komen op het werk of te vroeg weggaan, anderen nodeloos belast worden.”

Graanoogst haalde aan dat bij de Dienst Milieubeheer 1300 mensen op de loonlijst voorkomen, maar een groot deel nooit op het werk verschijnt. Ze zijn nu opgeroepen om ingezet te worden. Ondertussen is de Surinaamse Waterleiding Mij overal bezig straten open te breken om nieuwe buizen te leggen.

Bij de overheidsmedia is ook een 'schoonmaak' ophanden. De overheid is de enige aandeelhouder bij de televisiezenders STVS en ATV en bij het radio-omroep station SRS; zo ook bij het Surinaams Nieuws Agentschap. Er is een commissie ingesteld om deze media door te lichten. Uitgelekt is reeds dat de leiding binnenkort wordt vervangen.

In het rijstdistrict Nickerie hebben de ministers van Openbare Werken, van Landbouw, Veelteelt en Visserij en van Regionale ontwikkeling samen de aanzet gegeven voor versnelde verbetering van de zeer verslechterde infrastructuur. De onbegaanbare wegen worden hersteld en de belangrijke verwaarloosde waterhuishouding voor de rijstcultuur moet snel verbeterd worden. Voor de regentijd begint moeten verstopte en dichtgegroeide lozingen opgeschoond zijn.

Voor dit project was omstreeks de verkiezingen 30 miljoen (Nederlandse) gulden vrijgemaakt. Er is een task force ingesteld om controle te houden op dit project. In Coronie wordt ook aan de irrigatie gewerkt. Minister Atta Mungra van Financiën gaf door dat in alle districten de mensen gevraagd zal worden de strijdbijl te begraven en samen aan de ontwikkeling te werken. Nog een in het oog springende activiteit is het crashprogram van de malariabestrijding in het binnenland.

Het Assembleelid Winston Jessurun van de oppositiepartij Democratisch Alternatief 91 (DA91) heeft inmiddels vragen gesteld over de financiering van alle activiteiten. Bovendien is volgens hem niet duidelijk wie voor de uitvoering in aanmerking komen, doordat de regering zich niet lijkt te houden aan de regels voor openbare aanbesteding.

De regering weet nog niet waar het geld vandaan moet komen voor het eerste '100 dagenplan'. Er is al een begrotingstekort van 18 Surinaamse gulden (circa 75 miljoen Nederlandse gulden).

    • Leo Morpurgo