Stadsprovincie Rotterdam goed ontvangen

ROTTERDAM, 24 OKT. Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam wijzen een sterke stadsprovincie niet af. In het rapport van de commissie Andriessen wordt gepleit voor een stadsprovincie zonder Rotterdam op te delen. Voorzitter Verbree van de Stadsregio, het bestuursorgaan van de achttien Rijnmondgemeenten, weet niet of de taakverdeling en het intact laten van Rotterdam de goedkeuring van de gemeenten krijgt.