SCHEIDEN

Wie genoeg heeft van het huwelijk kan hieraan via een echtscheidingsprocedure een einde maken. Het huwelijk kan meteen volledig worden ontbonden, maar ook kan er een adempauze worden ingebouwd door middel van een scheiding van tafel en bed, waarmee de wettelijke verplichting tot samenwonen vervalt.

Is de wederhelft het eens over het voornemen te scheiden, dan volstaat het om via een gezamenlijke advocaat een gemeenschappelijk verzoekschrift in te leveren bij de rechtbank van het arrondissement waarin men woont. Is de partner daarentegen een andere mening toegedaan, dan zijn twee advocaten nodig.

De advocaat van de zich benadeeld voelende partij moet binnen zes weken zijn verweer hiertegen kenbaar maken. De rechter doet dan een bindende uitspraak bijvoorbeeld of het huwelijk wel zo slecht was als werd beweerd, over de hoogte van de alimentatie of over de verdeling van de boedel. Tegen deze uitspraak kan hoger beroep worden aangetekend; het Gerechtshof bekijkt dan de gehele zaak nog een keer van voren af aan. En als die uitspraak nog niet bevalt, kan de Hoge Raad zich er nog eens over buigen, maar deze baseert een uitspraak uitsluitend op de al bestaande stukken.

Kort geleden was er sprake van dat scheiden ook mogelijk zou moeten zijn zonder bemiddeling van een advocaat, maar daarover is door de regering nog geen besluit genomen.