Scheepsbouw krijgt 10 miljoen extra steun

De overheid steekt dit jaar nog eens 10 miljoen gulden in de bouw van zeeschepen. Met het geld moeten de Nederlandse werven voor de rest van dit jaar opboksen tegen de buitenlandse concurrentie die soms zwaar wordt gesubsidieerd. Overleg met de bedrijfstak moet uitwijzen welke werven de extra steun krijgen.

Minister Wijers (Economische Zaken) neemt de maatregel omdat een internationaal akkoord dat overheidssteun verbiedt uitblijft. De Verenigde Staten hebben dit nog steeds niet getekend.

De scheepsbouw kreeg om dezelfde redenen over de eerste negen maanden van dit jaar al 30 miljoen steun. De Europese richtlijn voor subsidie aan de bedrijfstak die per 1 oktober zou aflopen is tot eind '97 verlengd. Europa was van plan de regeling te schrappen op het moment dat in OESO-verband een akkoord zou zijn gesloten met de VS, Japan en Korea over het staken van overheidssteun.

De VS weigeren echter tot op heden de OESO-overeenkomst te ondertekenen met de presidentsverkiezingen voor de deur. Amerikaanse politici zijn bang dat zij de belangrijke sector van de scheepsbouw in hun land tegen zich in het harnas jagen. Japan en Korea wachten af wat de Amerikanen gaan doen. De Nederlandse scheepsbouwers gingen ervan uit dat de 30 miljoen van Wijers voor dit jaar toereikend zou zijn. Maar zij trokken opnieuw bij Economische Zaken aan de bel omdat andere landen voorlopig ook doorgaan met subsidies. De minister verwacht dat na de Amerikaanse verkiezingen meer duidelijkheid ontstaat over het OESO-akkoord. Daarna zal Nederland bepalen wat het volgend jaar met de steun aan de scheepsbouw gaat doen.