Scepsis bij Fokker Aircraft over plan nieuw mammoetvliegtuig; Stork lonkt naar Super Airbus

ROTTERDAM, 24 OKT. Binnen enkele weken valt de beslissing of Stork zal deelnemen in de ontwikkeling en bouw van een super Airbus met meer dan 600 stoelen. Airbus wil in dit nog niet bestaande marktsegment van mammoet-vliegtuigen de strijd aanbinden met Boeing en McDonnell Douglas, die beiden eveneens plannen hebben voor de bouw van een super-jumbo.

Stork wil zich voor ongeveer 2 procent inkopen in het Airbus A3XX-programma, hetgeen het Nederlandse bedrijf op een bedrag aan ontwikkelingskosten tussen de 100 tot 500 miljoen gulden komt te staan. Stork rekent hiervoor op een bijdrage uit het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR).

Stork is sinds enkele maanden eigenaar van Fokker-Aviation, vier bedrijven die buiten het faillissement van Fokker Aircraft (de eigenlijke vliegtuigbouw) zijn gebleven. Fokker Aviation verleent niet alleen nog service aan de nog bestaande vloot van 1.400 Fokker-vliegtuigen in de wereld, maar maakt onder meer ook reserve-onderdelen voor de Fokker-toestellen.

Fokker Aviation werkt echter ook voor Airbus en Boeing. Stork acht het belangrijk meer poten onder het bedrijf te hebben, mede om zich in te dekken wanneer Samsung Fokker niet overneemt en er aan de werkzaamheden aan de Nederlandse vliegtuigen op termijn hoe dan ook een einde komt. Stork is derhalve blij dat het ook contracten met Boeing en Airbus heeft voor de bouw van onderdelen en onderhoud van de toestellen.

Topman Jan Hovers van Stork beschouwt het Airbus-project als een, reële optie” die nieuwe kansen biedt aan de Nederlandse vliegtuigindustrie. “Natuurlijk moet je altijd de afweging maken wat het rendement is van een dergelijke investering. Mijn indruk is dat je hiermee de korte polsstok van een individueel Nederlands bedrijf zodanig verlengt dat het weer nieuwe kansen schept voor de Nederlandse industrie.”

Kringen binnen Fokker Aircraft (het huidige failliete Fokker) bestrijden dit. Zij wijzen erop dat het nieuwe Airbus-project weinig kans van slagen heeft en dat een eventuele bijdrage van het NIVR voor een investering in Airbus niet in verhouding staat tot de werkgelegenheid die dit in Nederland oplevert. Stork Aviation wil zich gezien de aard van het bedrijf graag committeren aan een Europese vliegtuigindustrie maar deskundigen binnen Fokker Aircraft menen dat Airbus een onoverkomenlijke achterstand heeft op Boeing.

Vanuit de bestaande Boeing 747-400 kan de Amerikaanse fabrikant qua technologie en tijd veel gemakkelijker een dubbeldeks supergroot toestel ontwikkelen dan de concurrentie. “Wie het eerst deze markt kan bedienen krijgt de klanten”, stelt een voormalig verkoper van Fokker vast.

Terwijl Boeing wat het nieuwe toestel betreft praat over ontwikkelingskosten van acht miljard, wordt bij Airbus gerekend op 13 miljard gulden om een dergelijk toestel te kunnen ontwikkelen. Boeing verwacht tot het jaar 2014 een markt van bijna 500 toestellen voor dit segment. McDonnell Douglas houdt het op 540, maar geheel in afwijking tot de Amerikaanse vliegtuigbouwers komt Airbus met een marktprognose van 1.340 vliegtuigen met meer dan 600 zitplaatsen.