Paus: theorie evolutie kan naast geloof

ROME, 24 OKT. In een nieuwe rehabilitatie van een van de grondleggers van de moderne wetenschap, Charles Darwin, heeft paus Johannes Paulus II gisteren geschreven dat diens evolutietheorie niet in strijd is met het katholieke geloof.

In een geschreven boodschap aan de Pauselijke Academie van Wetenschappen schrijft de paus dat aanvaarding van elementen van de evolutieleer niet betekent dat de kerk de “materialistische interpretatie” daarvan aanvaardt. “Het menselijk lichaam moge zijn oorsprong hebben in eerder bestaand leven, maar de ziel is direct door God geschapen,” aldus de paus. Hij keert zich tegen theorieën “die de geest beschouwen als voortkomend uit de krachten van de levende materie of als een simpel epifenomeen van deze materie.”

De rehabilitatie van Darwin, die overigens niet wordt genoemd door de paus, komt vier jaar nadat Johannes Paulus officieel erkende dat de kerk zich heeft vergist met zijn veroordeling van de sterrenkundige Galileo Galilei, die als eerste constateerde dat de aarde om de zon draait.

Bijna een eeuw na het verschijnen van Darwins studie De oorsprong van soorten, in 1859, verwierp de katholieke kerk de evolutieleer nog als een instrument waarmee de communisten hun materialistische wereldbeschouwing verdedigden. In de encycliek Humani Generis beschreef Pius XII in 1950 de evolutietheorie als een hypothese “die net als de tegenovergestelde hypothese diepgaand onderzoek en reflexie waard is”. Volgens Pius XII mocht de evolutietheorie niet als een bewezen doctrine worden beschouwd.

Johannes Paulus gaat een aantal stappen verder. Hij schrijft dat de evolutietheorie “meer dan een hypothese” is. Hij constateert dat in verschillende takken van wetenschap onderzoekers onafhankelijk van elkaar resultaten hebben gevonden die de evolutietheorie steunen.

De pauselijke Academie van Wetenschappen is bezig met een conferentie over 'De oorsprong en eerste evolutie van het leven'. De paus is nog steeds herstellende van zijn blindedarm-operatie.