Paspoortmisère (1)

Nu het gebleken is dat het nieuwe Nederlandse paspoort dat zeer fraudebestendig geacht werd heel eenvoudig te vervalsen is, kan men zich afvragen of er wel een paspoort is te ontwerpen dat absoluut niet te vervalsen is.

De enige oplossing voor dit probleem is een betere en snelle controlemogelijkheid op de thans in omloop zijnde Nederlandse paspoorten. Met de huidige telecommunicatiemiddelen moet het mogelijk zijn iedere grenspost en elk politiebureau elektronisch aan te sluiten op een landelijke centrale waar alle oorspronkelijk opgegeven paspoortgegevens liggen opgeslagen. Bij twijfel aan de echtheid van een paspoort kan de douaneambtenaar of politieagent dan per fax in enkele minuten controleren of de foto, het nummer en de persoonsgegevens overeenkomen met de opgeslagen oorspronkelijke gegevens waardoor vervalsing onmiddellijk kan worden geconstateerd!