Ophef België over nieuwe raadsheren

BRUSSEL, 24 OKT. In België is verontwaardigd gereageerd op het bericht dat zes vacante posten bij de Raad van State zouden worden verdeeld onder de grote politieke stromingen. De verdeling zou ingaan tegen de belofte van premier Dehaene om politieke benoemingen te beëindigen.

Als gevolg van het protest worden de benoemingen waarschijnlijk tijdelijk 'bevroren'. Premier Dehaene (CVP) zei in een reactie dat de Raad van State “niet tot de rechterlijke macht als zodanig” behoort. Ook SP-minister Vande Lanotte (Binnenlandse Zaken) verdedigde gisteren de geplande benoemingen. Uitspraken van de Raad van State houden politieke keuzes in “dus is het goed dat er een band bestaat met de wetgevende macht”, aldus Vande Lanotte die ook wees op de nood aan extra staatsraden.

De Raad spreekt zich uit over de legaliteit van overheidsbeslissingen en kan deze vernietigen. De benoeming gebeurt door de minister van Binnenlandse Zaken op basis van een lijst van de Raad van State zelf en een lijst die beurtelings wordt samengesteld door Kamer en Senaat. De zes vacante posten zouden worden verdeeld onder socialisten, christendemocraten en liberalen.

Morgen bespreekt het kabinet een voorstel tot grondwetswijziging die politieke bevordering in de magistratuur moet tegengaan. Premier Dehaene beloofde de depolitisering zondag, na de massale 'witte mars' in Brussel tegen het slecht functioneren van politie en justitie in onder andere de zedenzaak rond kinderontvoerder Dutroux. Bijna alle politieke partijen schaarden zich achter de voorstellen van Dehaene. De wijziging van het betreffende grondwetsartikel slaat echter niet op benoemingen bij de Raad van State.

CVP en SP lijken desondanks bereid de benoemingen tijdelijk uit te stellen. CVP-voorzitter Van Peel pleit voor een bezinningsperiode om te kijken of de procedure moet worden veranderd. Ook SP-voorzitter Tobback vindt dat over objectieve criteria kan worden gesproken, mits er toch een “invloed van de samenleving” blijft spelen.

De liberalen lijken van de drie grootste politieke stromingen het minst geneigd de benoemingen tijdelijk te bevriezen.