Nuis wil kijkgeld naar draagkracht

DEN HAAG, 24 OKT. Staatssecretaris Nuis (Media) wil dat de omroepbijdrage wordt verhoogd om de publieke omroep minder afhankelijk te maken van de teruglopende inkomsten uit reclame. Hij overweegt het kijk- en luistergeld inkomensafhankelijk te maken. De omroepbijdrage is nu lager dan in Nederlands buurlanden.

De plannen staan in een vertrouwelijke nota over de toekomst van de publieke omroep die morgen in de ministerraad zal worden besproken. Het kabinet is doende een standpunt te formuleren over het in juni uitgebrachte advies van de commissie-Ververs. De staatssecretaris wil net als Ververs het huidige publieke bestel grotendeels intact laten. De drie Nederlandse publieke televisiezenders en de vijf radiozenders moeten zich dan wel beter houden aan het vervullen van hun publieke taken.

Nuis voelt niet voor het idee van de commissie-Ververs het huidige stelsel, waarbij omroepen zendtijd krijgen toegewezen op grond van ledenaantallen, te vervangen door een systeem met omroepverkiezingen. Een enquête of peiling van kijk- en waarderingscijfers zou volgens Nuis een geschiktere grondslag kunnen vormen voor de verdeling van zendtijd. Hij vindt verder dat de omroepen en hun leden meer moeten bijdragen aan de programmakosten.

De Tweede-Kamerfractie van de PvdA vindt dat gesprekken over een verhoging van de omroepbijdrage “nu niet aan de orde zijn”. “Dat is pas na het jaar 2000 aan de orde; we zullen eerst eens goed moeten bespreken hoe het bestel eruit komt te zien. Een verhoging van de bijdrage zul je tegen die tijd moeten onderzoeken”, aldus Kamerlid Van Zuijlen (PvdA).

Ook VVD-fractiewoordvoerder Van Heemskerck ziet niets in de plannen van Nuis. “Deze notitie bevestigt mijn zorgelijke vermoeden dat Nuis de kool en de geit weer wil sparen. Het publieke bestel zal eerst hevig moeten worden opgeschoond. Dit zijn volstrekt contraire oplossingen van Nuis. Zo komt het erop neer dat de kijker het allemaal kan gaan betalen. Het uit de rails gelopen beleid moet niet op deze manier in stand worden gehouden. Nuis moet nu eens duidelijke beslissingen gaan nemen, waaruit blijkt waar hij heen wil”, aldus Van Heemskerck.