Nuis wil extra geld voor kunst

DEN HAAG, 24 OKT. Staatssecretaris Nuis (OCW) en Kamerleden van de paarse coalitiepartijen proberen de kunst- en cultuurbegroting met tien miljoen gulden per jaar extra te verhogen.

Dat geld zou uit de algemene middelen moeten komen en niet uit de begroting van OCW, omdat alle mogelijkheden daarvoor al zijn benut door de kunstbegroting in deze kabinetsperiode met 32 miljoen te verhogen. De Raad voor Cultuur stelde eerder dit jaar voor de kunst-en cultuurbegroting, die in 1979 in totaal 959 miljoen bedraagt, te verhogen met 58 miljoen gulden. De Kamer behandelt de Cultuurnota op 11 november.