'Misinterpretatie' van de cijfers in Zwols referendum

ZWOLLE, 24 OKT. Zelf heeft burgemeester J. Franssen niet gestemd bij het eerste referendum van Zwolle. Hij had het gisteren te druk. Ruim 25.000 inwoners, een kwart van de bevolking van Zwolle, hadden wel tijd en stemden in grote meerderheid tegen een gemeentebesluit om in het parkje Het Nooterhof te gaan bouwen.

Hoewel 91,3 procent van de uitgebrachte stemmen tegen was, kwam de milieulobby 1.691 stemmen te kort om daadwerkelijke bebouwing in het hof te verhinderen. En dus, concludeerde de burgemeester gisteravond in het stadhuis, was een meerderheid van de burgers het eens met het gemeentebestuur. Het kwam Franssen op luid boegeroep te staan van de oppositie, die hem “misinterpretatie van de cijfers” verweet.

Ex-ambtenaar van de gemeentelijke milieudienst Gerard Mostert, boegbeeld van de verzamelde milieugroeperingen, reageert teleurgesteld. “Onder de maat” vindt hij de opmerking van de burgemeester. “Als je bestuurlijke vernieuwing serieus neemt, dan aanvaard je deze uitslag als een signaal, ook al zal het niet het raadsbesluit tegenhouden.” Vooraf had een meerderheid van de gemeenteraad verklaard de uitslag te zullen volgen.

Het referendum In Zwolle ging over de toekomst van Het Nooterhof, een klein parkje waar onder andere een aantal milieu-organisaties gevestigd is, in gebouw De Kruidwisch. Behalve dit gebouw, omvat het hof een vogelbos en demonstratie- en educatietuinen. Het Nooterhof is een schakel in wat heet “De Groene Vingers” van de stad. Dat zijn beschermde groenstroken die vanaf de rand van Zwolle tot aan het centrum reiken.

Volgens de gemeente zal bebouwing van het parkje die structuur niet onderbreken, maar de milieu-organisaties spreken dat tegen. Dat ze zelf uit het park moeten verdwijnen, vinden ze niet erg. Zij zullen verhuizen naar het Ecodrome, dat elders in Zwolle wordt gebouwd. Het wordt een ecologisch centrum waar alle milieu-educatieve activiteiten in Zwolle zullen worden georganiseerd. De organisaties zijn vooral bezorgd om de nieuwe bestemming van de grond; het stadsbestuur wil dat er “paviljoenachtige gebouwen in het groen” worden neergezet.

Aanvankelijk wilde de gemeente met de opbrengst van verkochte bouwgrond in het hof een deel van de hoge kosten voor het Ecodrome (twintig miljoen gulden) terugverdienen. De gemeenteraad besloot echter de twee projecten te scheiden opdat de besluitvorming niet werd vertroebeld. Het Ecodrome, dat komend voorjaar klaar moet zijn, ligt nog altijd gevoelig in de Zwolse politiek. Veel Zwollenaren betwijfelen of het Ecodrome het verwachte bezoekersaantal van 200.000 per jaar zal binnenhalen. Wethouder H. Janssen (CDA) gaf aan de vooravond van het referendum echter toe dat het financiële aspect wel degelijk een factor van betekenis is. “Acht ton is acht ton” aldus Janssen.

Mostert zegt blij te zijn met de betrokkenheid die de Zwolse bevolking de afgelopen maanden toonde met de besluitvorming. Er waren volgens de in december aanvaarde referendumverordening, ruim 8.000 handtekeningen nodig bij de aanvraag. Volgens een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is dat een “redelijk hoge” voorwaarde. Gewoonlijk betreft het maar een paar duizend handtekeningen. “Gemeenten zijn vrij in het bepalen van de randvoorwaarden”, aldus de woordvoerder van de VNG. In Zwolle zijn het er meer, omdat de gemeente wil voorkomen dat om ieder wissewasje een referendum wordt aangevraagd. De milieulobby verzamelde bijna 10.000 handtekeningen voor de aanvraag.

Voordat gisteravond de uitslag van het referendum bekend werd, uitte Mostert kritiek op de manier waarop de gemeente de vraagstelling voor het referendum had geformuleerd: “Er werd gesteld dat er iets meer bebouwing zou komen. De vraag is echter niet of er méér gebouwd mag worden, maar of er überhaupt gebouwd zal worden.”