Kok pleit voor nog een groot vliegveld

DEN HAAG, 24 OKT. Minister-president Kok heeft bij een werkbezoek aan vliegveld Lelystad een lans gebroken voor de bouw van een tweede nationale luchthaven voor de kust of in de Markerwaard. Vrijwel tegelijkertijd verklaarde minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) op een symposium over de Noordzee dat zij “niet negatief” staat tegenover plannen om stukken zee langs de kust droog te leggen en in te richten voor woningbouw, industrie, havens of een vliegveld.

Volgens Kok komen de Markerwaard, een eiland voor de kust van IJmuiden en een Tweede Maasvlakte voor Europoort in aanmerking voor de aanleg van een nieuw vliegveld. Uitbouw van vliegveld Lelystad tot nationale luchthaven leek hem uitgesloten, omdat dit in bevolkt gebied ligt. Kok stelde dat haast geboden is, nu steeds duidelijker wordt dat Schiphol eerder 'vol' zal zijn dan enige jaren terug nog voor mogelijk werd gehouden.

“Ik vind”, zei Jorritsma in Scheveningen bij de viering van het 25-jarig bestaan van de directie Noordzee van Rijkswaterstaat, “dat we de potenties van de Noordzee beter moeten benutten en de ruimte op de Noordzee is één van die potenties.” De minister doelde daarbij niet alleen op de aanleg van een nieuwe luchthaven, maar ook op de mogelijke komst van een kunstmatig eiland voor de kust tussen Scheveningen en Hoek van Holland.

Het kabinet is vorig jaar een dialoog met belanghebbenden begonnen over wat wordt genoemd 'nut en noodzaak' van een tweede nationale luchthaven. Dit moet volgend voorjaar uitmonden in een rapport waarin staat óf er zo'n vliegveld moet komen en zo ja, op wat voor soort locatie dan - in een dun of dicht bevolkt gebied, in of buiten economische centra, op land of in zee.