KNP BT

Wat een droevig interview met voorzitter F. de Wit van de raad van bestuur van KNP BT (NRC HANDELSBLAD, 18 oktober 1996). In grote zaken en minder grote, lijkt het bestuur van dit papier- en verpakkingsconcern de laatste jaren tot een aantal verkeerde besluiten gekomen te zijn.

De fusie van BT, KNP en VRG, gerealiseerd begin 1993, is de belangrijkste misser. Zo moeten toch de uitspraken van De Wit worden geïnterpreteerd. Waarbij een interessant aspect is, dat van de drie topmannen uit 1993, Van Oordt (BT) en De Kluis (VRG) met pensioen zijn gegaan. Overigens niet voordat de mensen met vakkennis (Eykel en Paalman) uit de raad van bestuur waren verwijderd. Wat ook weer verklaart waarom De Wit “verrast is door de crisis in het papier”. Men heeft hem niet verteld dat de papierindustrie inderdaad cyclisch is, of hij heeft niet geluisterd, of hij heeft het niet begrepen.

Een kleine misser - de aankoop van een nieuw hoofdkantoor (ex-ziekenhuis) - wordt door De Wit voorzien van een frappant commentaar: “Wij hebben een aantal bedrijven op intensive care”. De vraag is of in plaats van een aantal bedrijven de raad van bestuur en de raad van commissarissen niet op intensive care moeten worden geplaatst.