Kapitalisten

Nu de affaire-Bolkestein terecht de VVD niet wezenlijk heeft beschadigd, probeert de voormalig partijvoorzitter mevrouw D. van Leeuwen het en naar mijn mening met aanmerkelijk meer succes.

Haar eis tot een betaling voor niet verricht werk tot een bedrag van 1,2 miljoen gulden tekent de VVD pas als een partij van inhalige kapitalisten en dat is heel jammer nu de partij steeds meer het imago van een partij van weldenkende mensen begint te krijgen.

Het is mij als gepensioneerd manager volslagen onduidelijk hoe iemand, die in een managementsfunctie heeft gefaald, de moed heeft met een dergelijke eis te komen na de reeds geboden riante gouden handddruk.