Kabinet wil voogd voor minderjarigen uit Antillen

DEN HAAG, 24 OKT. Het kabinet overweegt een voogdijregeling in te stellen voor minderjarige Antilliaanse en Arubaanse jongeren die zich in Nederland willen vestigen. Minister Voorhoeve (Antilliaanse en Arubaanse Zaken) zei dit gisteren in de Kamer tijdens de behandeling van de begroting van de eilanden.

Voorhoeve ziet vooralsnog meer in een regeling waarbij Antilliaanse jongeren in Nederland onder toezicht van een voogd komen te staan dan een toelatingsregeling. “Het is goed als een voogd aanspreekbaar is”, aldus Voorhoeve. Justitie onderzoekt nog of een algemene vestigingsregeling voor Antillianen en Arubanen in Nederland mogelijk is. Voorhoeve zei dat er veel haken en ogen aan zo'n regeling zitten. Volgens de minister kan in elk geval van een visumplicht binnen het Koninkrijk geen sprake zijn.

In Nederland verblijven ongeveer 90.000 Antillianen en Arubanen. Volgens Voorhoeve is er overigens geen sprake meer van een toestroom uit de West. Integendeel, de cijfers laten sinds 1993 een overschot zien van mensen die vanuit Nederland naar de Antillen en vooral Aruba vertrekken. “Veel minder mensen maken de laatste jaren de omgekeerde beweging”, aldus Voorhoeve. Het Kamerlid Te Veldhuis (VVD) stemde in met de voogdijregeling die zijn partijgenoot Voorhoeve aankondigde. Te Veldhuis wees erop dat de VVD al jaren voor een vestigingsregeling pleit. Een voogdijregeling is een eerste stap in die richting.

Voorhoeve heeft zijn beoordeling van de aanbevelingen van de commissie-De Ruiter een maand uitgesteld. De commissie bracht onlangs een rapport uit over de crisis in de opsporing op Aruba. Voorhoeve wil eerst overleggen met de betrokken ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba. Pas daarna, vermoedelijk eind volgende maand, legt Voorhoeve de kwestie voor aan de Rijksministerraad. De minister noemde de materie “ingewikkeld en politiek gevoelig”. De commissie-De Ruiter beval onder meer aan de Nederlandse procureur-generaal op Aruba en de politietop te vervangen.

De Kamer is ontevreden over het uitstel. De regeringspartijen PvdA, VVD en D66 drongen gisteren in een motie aan op snelle uitvoering van de aanbevelingen van de commissie-De Ruiter. Het gaat daarbij onder meer om het aanstellen van één procureur-generaal voor Aruba en de Antillen. De Arubaanse politie moet op grotere afstand van het openbaar ministerie worden geplaatst, meende De Ruiter. Voorhoeve liet weten dat uitvoering van de door De Ruiter voorgestelde maatregelen “de nodige tijd zal kosten”. Hij wees er wel op dat gevolmachtigd minister Croes namens de Arubaanse regering positief heeft gereageerd op het rapport.

De minister vindt dat Nederland een aparte bewindspersoon moet vrijmaken voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken. “Het traditionele model van een Nederlandse minister die naast zijn hoofdtaak de contacten met de Antillen en Aruba er even bij doet, is niet meer bevredigend”, aldus Voorhoeve. De tijd dat “deze nevenfunctie” drie uur per week kostte is volgens hem voorbij. “Ik besteed ongeveer eenderde van mijn werktijd aan deze taak”, zei de minister van Defensie.