Italiaans disconto zakt met 0,75 procent

ROME, 24 OKT. De Italiaanse centrale bank heeft gisteren het disconto met 0,75 procent verlaagd, naar 7,5 procent. Premier Romano Prodi beschouwt dit als “een nuttige aanmoediging” voor zijn poging om met forse bezuinigingen te voorkomen dat het land de aansluiting bij Europa mist.

De discontoverlaging is een onverwacht snelle reactie op de gunstige inflatiecijfers. Eerder deze week waren de voorlopige cijfers voor oktober van de grote steden bekend geworden. Daarin bedraagt de inflatie op jaarbasis drie procent.

“Er is een proces van afzwakking van de inflatiedruk aan de gang, in de richting van waarden die coherent zijn met het doel van een inflatie die stabiel onder de drie procent is in 1997,” schreef Antonio Fazio, de gouverneur van de centrale bank, in een communiqué.

In financiële kringen was een discontoverlaging pas verwacht na aanvaarding van de begroting voor volgend jaar, zeker omdat Fazio steeds uiterst behoedzaam is geweest. Zijn besluit om nu al het disconto te verlagen, terwijl de officiële cijfers voor oktober pas op 6 november worden verwacht, wordt gezien als een teken dat de centrale bank zich zorgen maakt over de tegenvallende groei. De werkgevers hadden al geruime tijd aangedrongen op een renteverlaging om de gevolgen van de recessie af te zwakken.

Premier Prodi sprak van “een nuttige aanmoediging voor de weg die we nog moeten gaan”. Het centrum-linkse kabinet probeert met een anti-inflatoir beleid een renteverlaging te bereiken, omdat dat laatste een essentiële voorwaarde is voor sanering van de overheidsfinanciën. Een rentedaling met een procent betekent voor het kabinet bij de enorme staatsschuld (120 procent van het bnp) op termijn een besparing van ruim twintig miljard gulden.

In zijn communiqué verwijst Fazio nadrukkelijk naar het loonakkoord uit 1993. Hij hoopt daarmee hoge looneisen van de bonden te voorkomen. Gisteren liepen enkele duizenden metaalarbeiders door Turijn met onderbroeken over hun kleren of op hun hoofd, omdat zij in hun ogen bij de onderhandelingen over een nieuwe cao tot op het hemd dreigen te worden uitgekleed. Voor 15 november is een nationale staking aangekondigd.

Na de verlaging van het disconto is ook het lombardtarief, de bovengrens van het geldmarkttarief, gedaald van 9,75 naar 9 procent. De kloof met andere EU-landen blijft groot.