INLICHTINGEN

Stichting Grootouders & Kleinkinderen

Deze stichting maakt zich sterk voor grootouders die om uiteenlopende redenen geen of te weinig omgangsrecht met hun kleinkinderen hebben. Postbus 240007 6363 ZG, Heerlen, =(045) 5 24 38 52.

Stichting Onderzoek naar Nederlandse Rechtspleging

De S.O.R. streeft inspraak binnen familiezaken na binnen de kinderbescherming, binnen de jeugdhulpverlening en bij de uitvoering van de bijstandswet.

Postbus 1051, 8200 BB, Lelystad, =(0320) 25 10 20.

Stichting Organisatie van Gescheiden Mensen Belangenorganisatie biedt juridische en emotionele hulp aan mensen wier huwelijk ontbonden is. Daarnaast lobbyt de SOGM bij de politiek.

Informatie: Groot Hertoginnenlaan 17, 2517 EA 's-Gravenhage, =(070) 3 46 86 66 of 3 45 36 23.

Vereniging Ouders voor Kinderen

Deze vereniging volgt rechterlijke uitspraken over kinderbescherming en dergelijke, met als doel contact tussen ouders en kinderen te verbeteren. Kopenhagensingel 85, 2408 EL, Alphen a/d Rijn, =(0172) 42 61 30.

Wereldkinderen

Vereniging voor adoptiebemiddeling en welzijn van het kind in het algemeen. Riouwstraat 191, 2585 HT Den Haag, =(070)3 50 66 99.

Stichting Vaders voor Vaders/SOS-Kom Deze stichting tracht contact te bevorderen tussen ouders en kinderen na scheiding. Branderij 2, 1825 JS Alkmaar, =(072)5 62 48 55.

Niet specifiek gericht op vaders.

Nederlandse Gezinsvereniging

De NGV zet zich in voor de belangen van 'het gezin' in Nederland en Europa. Postbus 4172, 3502 HD Utrecht, =(030)2 51 67 00.

Stichting Kind en Omgangsrecht Deze stichting biedt op veel gebieden ondersteuning aan kinderen, ouders en andere personen die bij een echtscheiding betrokken zijn. Distelplein 17, 5143 CD Waalwijk, =(0416) 34 36 14.

Bond van Gescheiden Vrouwen Divortium

Deze bond behartigt de individuele belangen van vrouwen met echtscheidingsproblemen.

Ook probeert zij invloed uit te oefenen op de overheid om de positie van gescheiden vrouwen te verbeteren.

Nieuwe Herengracht 95, 1011 RX Amsterdam, =(020) 6 24 58 34.

Stichting Dwaze Vaders Deze organisatie stelt “het omgangsONrecht” aan de kaak en richt zich hierbij onder andere tot wetgevers, de rechterlijke macht en de Raden voor de Kinderbescherming. Postbus 64782, 2506 CD Den Haag, =(0172) 61 13 84.

Vereniging van Personen- en Familierecht Advocaten Wie op zoek is naar bijvoorbeeld een echtscheidingsadvocaat, kan bij deze vereniging terecht. Postbus 85005, 3508 AA Utrecht, =(030) 2 52 85 01.

Vereniging van Advocaat-Scheidingsbemiddelaars Ook bij deze vereniging kan een in echtscheidingen gespecialiseerde advocaat worden gevonden. Postbus 2269, 4800 CG Breda, =(076) 5 22 52 60.

Koninklijke Notariële Broederschap Belangenorganisatie van notarissen. Postbus 96827, 2509 JE Den Haag, =(070)3 46 93 93.

'Alimentatie' Het ministerie van Justitie brengt onder deze titel een brochure uit waarin alles over dit onderwerp wordt uitgelegd. Deze overzichtelijke brochure is te bevragen bij: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, =(070) 3 70 73 45.

'U gaat scheiden' Brochure over scheidingsprocedures die door het ministerie van Justitie wordt uitgebracht. Deze handige brochure is te bevragen bij: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag, tel. =(070) 3 70 73 45.

Info-centrum Alleenstaanden Activiteiten Infocentrum waar informatie kan worden ingewonnen over landelijke, regionale en plaatselijke activiteiten die speciaal zijn bedoeld voor alleengaanden.

Ook informatie over reizen voor alleengaanden is bij het Infocentrum op te vragen.

Walpoort 14, 5211 DK 's-Hertogenbosch, =(073) 6 13 43 57.