HOUTOPSTANDEN

In Zuid-West Drenthe worden zeker 65 houtopstanden zodanig met afsterven bedreigd dat maatregelen nodig zijn. Houtopstanden markeren van oudsher de scheidslijnen tussen weilanden en andere gronden.