Hoog abstractieniveau

Altijd heel wijs (en daarin wil ik geen ironie horen), die hoofdredactionele boodschappen onder de intrigerende kop LUX et LIBERTAS. Maar u vraagt wel erg veel begrip als u stelt dat alleenstaande bejaarden zonodig extra geholpen kunnen worden met bijzondere bijstand, doch dat voor éénoudergezinnen, bijstandsmoeders en langdurig werklozen het streven moet zijn gericht op sociale mobiliteit, om te voorkomen dat zij chronisch verstrikt raken in een 'armoedeval' van uitkeringen.

Wat mag dat dan wel zijn: 'sociale mobiliteit'.

Sorry, maar voor mij, en misschien ook wel voor de bovenstaanden wier belangen u zo hartelijk behartigt, is dat abstractieniveau veel te hoog.