ECOGAMES

Inl. Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, tel.: 020-5579806. E-mail: ecogames@waag.org. Meer informatie staat ook op de Website van de Maatschappij:http://www.waag. org.

Computerspelletjes worden doorgaans niet tot het meest verheffende speelgoed gerekend. Ouders zien hun kinderen liever korter dan langer achter het piepende, knallende en gierende scherm zitten. Maar misschien komt daar verandering in als volgend jaar het eerste 'ecogame' op de markt komt. In een prijsvraag met de forse hoofdprijs van 25.000 gulden wordt nu om ideeën voor zo'n computerspel met milieuboodschap gevraagd. “Computerspelletjes zijn een goed middel voor gedragsbeïnvloeding”, vertelt Carolien Nevejan van de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media (MONM), die de competitie organiseert. Met de wedstrijd wil de maatschappij onderzoeken of digitale spelletjes inderdaad geschikt zijn om een maatschappelijke boodschap over te dragen.

Tegelijkertijd hoopt de MONM dat de computerspelen door deze wedstrijd wat meer waardering zullen krijgen. Nevejan: “Computerspelletjes worden als trash-cultuur beschouwd, maar in werkelijkheid gaat het om een nieuwe cultuurvorm met een eigen beeldtaal die heel mooi kan zijn. De verhaallijn in zulke spelletjes is soms heel plat, maar er zitten echt prachtige schermen bij en technisch zijn de games ook heel complex. Het is bovendien geen marginaal verschijnsel, nu al wordt er door de computerspelletjesindustrie meer omgezet dan door Hollywood.”

De ecogames wedstrijd vloeit voort uit het congres Doors of Perception 3, waar werd besproken hoe de informatie-technologie bij zou kunnen dragen aan bescherming van het milieu. Tijdens een van de werkgroepen groeide het idee om zowel professionele als amateur-spelontwikkelaars te vragen een spel te verzinnen dat aandacht besteedt aan het milieu. Dat verklaart ook het hoge prijzengeld dat wordt betaald door sponsors waaronder het Ministerie van VROM, de Milieudienst van Amsterdam en OHRA-verzekeringen: behalve de 25.000 gulden voor de eerste plaats, 10.000 voor de tweede en 5.000 voor de derde plaats. “Die bedragen zijn zo hoog om het ook voor professionals aantrekkelijk te maken om mee te doen”, verklaart Nevejan. Alle ideeën zullen echter door een deskundige jury zonder aanzien des inzenders worden beoordeeld.

Inzendingen in de vorm van een beknopt scenario van maximaal 2.500 woorden en schetsen van de beoogde vormgeving kunnen tot 9 december worden ingediend. Inmiddels hebben 150 mensen zich ingeschreven en de eerste inzending is al binnen. De vijftig eerste inzendingen worden trouwens beloond met een cd-rom van Greenpeace, de milieu-organisatie die bovendien voor de hoofdprijswinnaar een VIP-dag zal verzorgen. Op 1 janauri 1997 wordt bekend gemaakt welke 25 inzenders een nominatie hebben gekregen. De finalisten krijgen daarna enkele weken de tijd om hun ideeën verder uit te werken. Op 5 april wordt bekend wie de winnaars zijn. De winnende ideeën zullen daarna daadwerkelijk worden uitgewerkt tot volledige spelletjes.