Brigade-generaal H.D. Mammen

Brigade-generaal H.D. Mammen (47) wordt met ingang van 29 oktober tijdelijk belast met het commando over het Nederlandse contingent IFOR-militairen in Bosnië-Herzegowina. Hij vervangt in deze functie brigade-generaal P.J. Striek, die is teruggekeerd naar Nederland in afwachting van een mogelijke medische ingreep.

Striek is sinds eind juni commandant van het Nederlandse contingent van IFOR in Bosnië-Herzegowina. Hij zou deze functie vervullen tot 20 december 1996. Mammen is thans sous-chef operatiën van de Landmachtstaf. Hij zal deze functie eind december van dit jaar weer op zich nemen.