Bonn eens over opening elektriciteitsmarkt

BONN, 24 OKT. De Duitse regering heeft gisteren overeenstemming bereikt over een wetsontwerp dat een eind maakt aan de regionale monopolies voor elektriciteit. Huishoudens en bedrijven moeten voortaan kunnen kiezen uit stroomleveranciers, terwijl steden en gemeenten verplicht worden de aanleg van leidingen niet meer uitsluitend aan één bedrijf over te laten. Ook de gasmarkt gaat open.

Deze wetswijziging is het gevolg van de vrijmaking van de Europese energiemarkt en sluit aan bij een EU-richtlijn waarover de lidstaten vorig jaar overeenstemming bereikten. Niet alleen eindverbruikers, maar ook distributiebedrijven moeten kunnen kiezen van welke producent ze elektriciteit kopen. In principe komen ook buitenlandse produktiebedrijven in aanmerking. Eigenaren van stroomnetten moeten hun leidingen tegen een redelijke prijs openstellen voor transport van elektriciteit die elders wordt ingekocht. Duitse ondernemers en distributiebedrijven kunnen op die manier gaan 'winkelen' om de voordeligste contracten voor stroomlevering af te sluiten. Die bepalingen zijn ook voor Nederland van belang, want enkele Duitse gemeenten in het grensgebied hebben al jaren geleden belangstelling getoond voor inkoop van Nederlandse elektriciteit, die goedkoper is dan de Duitse.

Minister Rexrodt van Economische Zaken verwacht van de maatregelen een daling van de prijzen voor alle verbruikers. De werkgeversorganisaties juichten het besluit toe. De oppositiepartijen SPD en Groenen vrezen echter dat alleen grootverbruikers profiteren en dat particulieren mogelijk zelfs duurder uit zullen zijn. Ze hebben ook milieubezwaren.

Het wetsontwerp moet behalve door de Bondsdag ook worden goedgekeurd door de Bondsraad, waar de door de SPD geregeerde deelstaten een meerderheid hebben. De SPD-deelstaat Niedersachsen heeft het wetsontwerp al afgewezen.

Eerder dit jaar besloten de lidstaten van de Europese Unie hun monopolies op elektriciteit op te heffen. Vanaf 1997 moeten de grenzen geleidelijk open. Met uitzondering van België, Ierland en Griekenland moeten de landen hun nationale wetgeving voor 1999 hebben aangepast en een deel van de markt vrijgeven. (DPA)