Wethouder blij met uitspraak referendum

AMSTERDAM, 23 OKT. De Amsterdamse wethouder J. van der Giessen (Bestuurlijke Vernieuwing) is tevreden over het besluit van de Kroon de referendumverordenig te vernietigen. Volgens Van der Giessen wordt nu de kans geschapen dat er helderheid ontstaat rond het instrument referendum. “Wij gaan het besluit juridisch aanvechten en aan het einde van die procedure, wanneer de verordening bij de Raad van State ligt, zal duidelijk worden wat wel en niet kan”, zei zij.

Vanmiddag buigt de Amsterdamse gemeenteraad zich over een tijdelijke verordening die het mogelijk moet maken dat het referendum over IJburg, de nieuwe woonwijk in een deel van het IJmeer, zal doorgaan. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) had de verordening voor vernietiging voorgedragen, omdat deze volgens hem het primaat van de gemeenteraad ondermijnde. Vooral het artikel in de verordening dat het gemeentebestuur ieder verzoek om een referendum moest honoreren, op een paar uitzonderingen na, was Dijkstal een doorn in het oog.

De PvdA-raadsfractie reageerde bij monde van het raadslid A. Hoogland teleurgesteld op het besluit van de Kroon. “Wij zijn voor helderheid naar de burger. Die moet tevoren weten of een raadsbesluit wel of niet referendabel is. Die helderheid is nu weg”, zei zij. Ook D66-raadslid Robbers is het niet eens met de vernietiging. Volgens hem was er geen sprake van dat de gemeenteraad zijn primaat uit handen heeft gegeven.

De VVD daarentegen is blij met het besluit van de Kroon. Raadslid Houterman: “Wij zijn het volledig met Dijkstal eens dat het primaat van de gemeenteraad gehandhaafd moet blijven. De raad moet in volledige vrijheid kunnen beslissen of over een bepaald besluit wel of geen referendum wordt gehouden.” De VVD zal wel vóór de tijdelijke verordening stemmen.