VVD: Aruba kan wellicht beter zelfstandig verder

DEN HAAG, 23 OKT. De VVD-fractie in de Tweede Kamer vraagt zich af of Aruba binnen het Koninkrijk moet blijven. Volgens het liberale Kamerlid Te Veldhuis is de situatie op het eiland de laatste anderhalf jaar bergafwaarts gegaan.

Te Veldhuis betwijfelt of de Arubaanse regering wel voldoet aan de conditie van 'deugdelijkheid van bestuur' in het Koninkrijksstatuut. Hij verwees naar het onderzoek van de commissie-De Ruiter, die onlangs rapport uitbracht over de crisis bij justitie en politie op Aruba.

Dat bleek gisteren bij de behandeling van de begroting voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Te Veldhuis hekelde de reactie van de Arubaanse regering op het rapport. “Wordt het gehele Koninkrijk der Nederlanden, waaronder het land Nederland, niet mede beïnvloed door de diverse negatieve verhalen en geruchten over bijvoorbeeld drugsdoorvoer, witwassen en mafiose ontwikkelingen?”, zei Te Veldhuis.

Hij vindt de uitspraak van minister Croes dat het onderzoek van De Ruiter 'riooljournalistiek' was “onder de maat”. Ook het afwijzen van conclusies over de organisatie van politie en justitie vindt Te Veldhuis zorgelijk. “Wat zijn in dat geval de voordelen van het doorgaan op de huidige weg ten opzichte van alsnog een volledige verzelfstandiging van Aruba, als Aruba de facto toch haar eigen gang wil gaan?”

Onlangs zei partijleider Bolkestein tijdens de algemene beschouwingen dat het “prima” is als Aruba zijn eigen gang wil gaan, “maar dan niet binnen het Koninkrijk”. Overigens beseft de VVD dat het Nederlandse parlement niet eenzijdig een besluit kan nemen over de toekomst van Aruba.

De Kamer heeft grote zorgen over het functioneren van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KabNA), zo bleek verder bij de begrotingsbehandeling. Het adviesbureau Kern Konsult bracht in november 1995 een hard rapport uit over de organisatie. Na lang aandringen kreeg de Kamer het rapport pas deze week van minister Voorhoeve, verantwoordelijk voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken. Kern Konsult constateert dat binnen KabNA “niet echt sprake is van een samenhangende beleidsvorming”.

Verder wordt gesteld dat “binnen KabNA zowel op ambtelijk niveau als bij de politieke leiding geen eenduidige visie bestaat op de manier waarop met de samenwerkingsrelatie tussen Nederland en de Antillen en Aruba moet worden omgegaan”. De “cultuur haalt niet het beste uit de mensen, het beïnvloedt in negatieve zin de betrokkenheid en motivatie en leidt tot verkokering en daarmee tot inefficiency. Er gaat veel tijd verloren in het praten over het ongenoegen en de sfeer in de organisatie”.

De Kamer vroeg zich gisteren af of KabNA niet moet worden ondergebracht bij een ander departement, bijvoorbeeld Algemene Zaken of Binnenlandse Zaken. In de vorige kabinetsperiode viel KabNA onder Justitie.