Vermiste jonge asielzoekers zelden in onderwereld

DEN HAAG, 23 OKT. De minderjarige asielzoekers die de afgelopen jaren zijn verdwenen uit de opvangcentra van Justitie komen over het algemeen niet terecht in “duistere circuits” als de prostitutie.

Dat concludeert de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van Justitie in een onderzoek naar het lot van tientallen meisjes die zijn verdwenen. Het onderzoek heeft geen feiten aan het licht gebracht waaruit blijkt dat de ruimhartige toelating in Nederland van minderjarige asielzoekers in verband staat met misbruik van de asielprocedure voor mensen- of vrouwenhandel. Van infiltratie van criminele groepen in het Nederlandse opvangcircuit is niets gebleken.

Staatssecretaris Schmitz kan echter “geen absolute garanties” geven voor de veiligheid van de asielzoekers die zijn vertrokken uit de centra. “Volstrekte duidelijkheid over de verblijfplaats van de alleenstaande minderjarige asielzoekers die met onbekende stemming uit de opvangcentra zijn vertrokken is niet te geven”, aldus Schmitz. Volgens haar kan wegens het “open karakter” van de centra niet worden voorkomen dat asielzoekers - zowel minderjarigen als volwassenen - vertrekken.

Uit het onderzoek blijkt dat jeugdige Somalische asielzoekers vaak naar Nederland komen om in te trekken bij familieleden in Nederland of elders in Europa. Volgens Schmitz is het moeilijk dit te voorkomen. Zij erkent dat de asielprocedure in deze gevallen oneigenlijk wordt gebruikt omdat er geen sprake is van 'vluchtelingschap'. Van Nigeriaanse asielzoekers, de tweede grote groep jonge asielzoekers, is in het onderzoek niet vastgesteld wat er met hen gebeurt. Uit verder onderzoek moet blijken wat hun motieven zijn.

Inmiddels heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de verdwijning van 31 Nigeriaanse meisjes geresulteerd in de aanhouding van vijf verdachten in België. Drie meisjes werden in de prostitutie aangetroffen. Tien van hen zijn in de Duitse asielprocedure terechtgekomen. Het onderzoek is nog niet afgerond, aldus het ministerie van Justitie.

Staatssecretaris Schmitz wil dat minderjarige asielzoeksters met de Nigeriaanse of Liberiaanse nationaliteit sneller worden gehoord om de eigenlijke motieven van hun komst naar Nederland te achterhalen. Volgens Justitie behoren Nigeriaanse en Liberiaanse meisjes tot de “risicogroepen”. Als blijkt dat zij mogelijk het slachtoffer zijn van vrouwenhandel, dan zullen zij worden overgebracht naar een centrum dat betere mogelijkheden biedt voor bescherming. Bovendien worden jonge asielzoekers voorgelicht over de risico's van een vertrek uit een opvangcentrum. Schmitz zal verder de landelijke officier van justitie, die belast is met het fenomeen mensensmokkel, betrekken bij het onderzoek naar verdwenen minderjarige asielzoekers.