Stellingen

De immer groeiende hoeveelheid reclame tijdens televisie-uitzendingen maakt de weg vrij voor een commercieel station zonder deze 'boodschappen'.

G.P. VAN DER LAAN, Technische Universiteit Delft

Het verplicht stellen van vuilwatertanks voor de pleziervaart zal op termijn leiden tot een toename van de gemiddelde lengte van pleziervaartboten.

F. BOSVELD, Technische Universiteit Delft

Het niet hebben van een vaatwasmachine in een groot gezin geeft ruime mogelijkheden voor het voeren van diepgaande gesprekken.

A.M. SPIJKERBOER, Universiteit van Utrecht

Het feit dat de ik-vorm in wetenschappelijke teksten taboe is, wijst erop dat wetenschappers nog te weinig verantwoordelijkheid durven te nemen voor hun onderzoeksresultaten.

W. BOSVELD, Universiteit van Amsterdam