Staking in Duitse metaal na mislukt overleg over CAO

ROTTERDAM, 23 OKT. In de Duitse metaalsector zal morgen worden gestaakt. Een laatste poging om een nieuwe landelijke CAO af te sluiten is vanmorgen op niets uitgelopen.

Het grootste breekpunt blijft de verlaging van het ziektegeld. Vakbonden en werkgevers moeten nu per regio overeenstemming zien te bereiken.

Volgens voorzitter Klaus Zwickel van de vakbond IG Metall zullen er morgen op grote schaal acties worden gevoerd. Eind vorige maand werd de Duitse auto-industrie ook al getroffen door massale stakingen, uit protest tegen de plannen van onder andere Daimler-Benz om het ziektegeld in de eerste zes weken te korten van 100 tot 80 procent. Die stakingen werden afgeblazen nadat de werkgevers hadden voorgesteld het ziektegeld bespreekbaar te maken in de nieuwe ronde CAO-onderhandelingen.

Het overleg op centraal niveau was bedoeld om een einde te maken aan de verwarring die is ontstaan sinds het Duitse parlement op 13 september akkoord ging met de regeringsplannen die het mogelijk maken het ziektegeld te verlagen. Sommige bedrijven wilden van de regeling zo snel mogelijk gebruikmaken, andere lieten weten het ziektegeld op 100 procent te handhaven.

De partijen zullen nu op regionaal niveau verder onderhandelen. Dat is in Duitsland gebruikelijk. Het in een bepaalde regio bereikte akkoord wordt dan door de andere regio's overgenomen. Behalve over het ziektegeld staat de bonden en de werkgevers ook op het gebied van de lonen, het vakantiegeld en de kerstgratificatie tegenover elkaar.

Het afbreken van het landelijke CAO-overleg heeft wederzijds tot bittere verwijten geleid. IG Metall-voorzitter Zwickel vindt dat de werkgevers voor de tweede keer dit jaar de kans op een landelijk akkoord hebben verspeeld. In het voorjaar konden de partijen elkaar niet vinden in een zogenoemd bondgenootschap voor werk, dat zou moeten zorgen voor een halvering van de werkloosheid in de periode tot het jaar 2000. Volgens Werner Stumpfe, voorzitter van de werkgeversorganisatie Gesamtmetall, heeft de vakbond alle voorstellen tot kostenverlaging op andere terreinen “van tafel geveegd”.