Kindermisbruik Groot-Brittannië

LONDEN, 23 OKT. Jaarlijks wordt in Groot-Brittannië ten minste een miljoen kinderen misbruikt. Dat is de conclusie van een Britse onderzoekscommissie die twee jaar onderzoek heeft gedaan.

De commissie definieerde misbruik als “alles wat individuen, instituties of processen doen of nalaten, wat kinderen direct of indirect kwaad doet, of hun vooruitzichten beschadigt.” Uit het onderzoek bleek dat veel volwassenen in hun jeugd seksueel zijn misbruikt zonder dat zij daar ooit over hebben gesproken. De commissie deed 85 aanbevelingen om het misbruik van kinderen tegen te gaan. Zij drong aan op de instelling van een minister voor jeugdzaken en zei dat geld moet worden uitgetrokken voor de preventie van kindermisbruik. (Reuter)