Kamer wil nu stadsprovincie Rotterdam wel

DEN HAAG, 23 OKT. De grote fracties in de Tweede Kamer reageren overwegend positief op het advies van de commissie-Andriessen over de instelling van een stadsprovincie Rotterdam.

Gisteren adviseerde de commissie zo snel mogelijk een stadsprovincie met 'zware bevoegdheden' op gebieden als verkeer en vervoer, milieu en de haven in te stellen. De gemeente Rotterdam blijft intact.

Het Kamerlid De Cloe (PvdA) oordeelt gunstig over het advies. De Cloe bracht gisteren in herinnering, dat de PvdA al eerder de wenselijkheid van een stadsprovincie had erkend. Remkes (VVD) houdt nog een slag om de arm. Hij wil eerst afwachten wat de bestuurders uit de regio van de plannen vinden en wat het kabinet ervan denkt. Hij vroeg zich wel af waarom de Hoeksche Waard niet van meet af aan bij de stadsprovincie wordt betrokken maar pas op den duur. De behoefte aan ruimte voor woningbouw zou dat volgens Remkes rechtvaardigen.

Scheltema (D66) zegt de hoofdlijnen van het rapport te ondersteunen. “D66 heeft altijd gedacht aan iets van een stadsprovincie. Ik ben blij dat de commissie ook in deze richting denkt”, aldus Scheltema.

Oppositiepartij CDA reageerde met gemengde gevoelens. “Het kabinet krijgt een herkansing, die moet worden benut. De stadsprovincie Rotterdam leeft nog en dat is winst”, aldus het Kamerlid Van der Hoeven. Ze voegde er wel aan toe, dat in overleg met betrokken randgemeenten zal moeten blijken in hoeverre zij de niet-opsplitsing van Rotterdam en het provinciaal grondbedrijf kunnen dragen. Ze was blij dat wordt afgezien van gemeentelijke herindeling.

Het stadsgewest Haaglanden is teleurgesteld over het advies. In het eindrapport zijn geen uitspraken gedaan over het bestaansrecht van de stadsprovincie Haaglanden. Volgens interim-voorzitter J.H. Ekkers van het stadsgewest blijft nu de onzekerheid over de gewenste stadsprovincie bestaan. Het stadsgewest is als een soort voorloper van de stadsprovincie opgericht.

Het stadsgewest verwachtte in de rapportage van Andriessen ook een oordeel over Haaglanden. Het kabinet had Andriessen daar om gevraagd. “We proberen het kabinet nu te bewegen om nog dit jaar een besluit over de stadsprovincie Haaglanden te nemen”, zegt Ekkers. De snelle komst van Haaglanden is volgens hem van groot belang om de grote problemen op het gebied van infrastructuur, woningbouw en werkloosheid aan te pakken. Die zijn te omvangrijk voor individuele gemeenten om zelf op te lossen.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) vreest dat de discussie over de bestuurlijke organisatie in Nederland een snelle en slagvaardige aanpak van de problemen in de regio Rotterdam in de weg kan staan. Het is volgens het IPO de vraag of de sterke positie van een ongedeeld Rotterdam ten opzichte van andere gemeenten en de stadsprovincie een werkbare situatie oplevert.