Kamer stelt eisen aan hulp voor Suriname

DEN HAAG, 23 OKT. De VVD wil dat Nederland geen financiële hulp geeft waarover de nieuwe Surinaamse regering vrijelijk kan beschikken. Humanitaire hulp moet doorgaan. “Dit is een echte Bouterse-regering”, aldus het Tweede-Kamerlid Weisglas (VVD).

“Door ongrijpbaar gesjoemel na de verkiezingen is deze regering aan de macht gekomen”, aldus Weisglas gistermiddag tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer.

Minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) antwoordde dat Suriname geen financiële hulp krijgt, maar dat er alleen projecten als waterleiding, gezondheidszorg en scholing in het binnenland worden gesteund. Bij het sociale vangnet voor mensen die bij de herstructurering van de economie erop achteruit gaan, wordt alleen hulp geboden in de vorm van goederen. Met de nieuwe regering van Suriname moet het overleg over hulp nog beginnen. Er is nog steeds geen minister van Buitenlandse Zaken aangesteld. Pas dan kan de dialoog weer op gang komen.

Een meerderheid van de Kamer was het met de regering eens dat de regering Wijdenbosch (NDP) beoordeeld moet worden op haar daden. Daarom wil minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) afwachten wat deze nieuwe regering gaat doen. Wel wil hij dat Suriname ingaat op de 22 verzoeken tot rechtsbijstand waar minister Sorgdrager (Justitie) de laatste jaren om heeft verzocht. Slechts in één geval heeft de vorige Surinaamse regering medewerking verleend. Van Mierlo geeft de nieuwe regering drie maanden om op de Nederlandse verzoeken in te gaan. Anders moet worden overwogen het rechtshulpverdrag waartoe beide landen zich hebben verplicht, op te geven.

De Kamer wil dat er haast gemaakt wordt met een onderzoek naar de 8-december moorden van 1982, waarbij 15 Surinamers door de militairen onder leiding van bevelhebber Bouterse werden vermoord. Van Mierlo was van mening dat ook daarmee haast was geboden, maar hij wilde zich niet vastleggen op een termijn. De rechtsgang is een zaak van Suriname zelf, zo meent hij. Zij telt wel mee in de beoordeling van de nieuwe regering.

Minister Pronk zegde de Kamer toe dat de regering snel met plannen zal komen om remigratie te vergemakkelijken. Hij vond dat er voor Surinaamse remigranten geen aparte regels moesten komen. Hij wil met andere ministers uniforme beleidsmaatrgelen ontwerpen waardoor remigratie niet alleen naar Suriname maar ook naar landen als Turkije en Marokko gestimuleerd kan worden.