Kamer kiest voor stimuleren economie

DEN HAAG, 23 OKT. Een meerderheid in de Tweede Kamer kiest voor meer investeringen in de economie ten koste van verdere bezuinigingen en lastenverlichting. Dit bleek vanochtend tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken.

PvdA-Kamerlid R. van der Ploeg wil een duurzame economische groei van 3 procent per jaar realiseren. Door het financieringstekort niet verder terug te dringen naar 1 procent, maar op 2 procent te stabiliseren, krijgt het volgende kabinet volgens Van der Ploeg “ruimte voor een kleine 30 miljard gulden aan investeringen”. Deze offensieve strategie jaagt volgens de PvdA de groei aan en leidt tot meer belasting- en premieinkomsten. Op termijn komen ook financieringstekort en staatsschuld hierdoor lager uit.

De PvdA wil de extra financiële ruimte in de volgende kabinetsperiode niet inzetten voor verdere lastenverlichting. Wel is de PvdA voorstander van lastenverschuiving, door vervuilende produktie extra te belasten en schone produktie minder te belasten.

De VVD en het CDA onderschrijven de PvdA-inzet op meer investeringen. “Dat Van der Ploeg volledig wil inzetten op investeringen heeft onze steun”, aldus VVD-Kamerlid H. Voûte-Droste. Ook volgens CDA-Kamerlid W. Mateman moet Nederland zich “uit de problemen investeren”. Net als de PvdA ziet het CDA niet veel in verdere bezuinigingen om het financieringstekort terug te dringen. “Als alle deelnemers aan de Economische en Monetaire Unie hun uitgaven beperken, zou dat kunnen leiden tot contractie”, aldus Mateman.

De PvdA zette zich in het debat vooral af tegen de VVD. Van der Ploeg karakteriseerde het VVD-beleid als “consumptieliberalisme”. Volgens de PvdA gaat de keuze voor particuliere consumptie, onder andere tot uiting komend in de VVD-wens om het hoogste belastingtarief af te schaffen, direct ten koste van het investeren in de kwaliteit van de economie.

Kamerbrede kritiek was er op het beleid van minister Wijers ten aanzien van de elektronische snelweg. “Met een klein beetje geld zijn we bezig het wiel opnieuw uit te vinden”, zei CDA'er Mateman. “Onze snelheid op de electronic superhighway is op dit moment een slakkengang”, aldus VVD'er Voûte.