Groei Amerikaanse investeringen Europa

AMSTERDAM, 23 OKT. De buitenlandse investeringen van Amerikaanse bedrijven zijn vorig jaar omhoog geschoten van 46 miljard dollar tot een record van 97 miljard dollar. Het bedrag dat naar Europa ging, groeide nog sterker: van 10 miljard dollar tot 24 miljard dollar. Het vertrouwen in de Europese markt is duidelijk gegroeid en daarvan profiteert ook Nederland, zo blijkt uit onderzoek van het bureau Deloitte & Touche.

De snelle groei van de Amerikaanse investeringen in Europa is vooral toe te schrijven aan een sterke toeneming van het aantal fusies en overnemingen. Volgens Deloitte & Touche durven Amerikaanse ondernemers steeds meer geld in Europa te steken door groeiend vertrouwen in de economische stabiliteit en de commerciële mogelijkheden. “Dat staat in schril contrast tot de situatie in het begin van de jaren tachtig, toen taal- en cultuurdrempels en onzekerheid rond overheidsinvloeden belemmerend werkten.”

Het bureau heeft ook onderzoek gedaan naar de invloed van de loonkosten op investeringsbesluiten. Nederland is wat dat betreft nog steeds duur in vergelijking met de meeste andere Europese landen. Maar andere factoren dan loonkosten tellen ook mee, zelfs bij productiebedrijven. “De goede afzet- en distributiemogelijkheden, de cultuur van het zakendoen en de talenkennis maken van Nederland toch een aantrekkelijk investeringsland.”

In totaal hebben Amerikaanse bedrijven in de loop der jaren zo'n 200 miljard dollar in Europa geinvesteerd. Het bedrag voor Nederland liep, inclusief de 3 miljard dollar van vorig jaar, op tot 24 miljard dollar, wat dus meer dan 10 procent is van het bedrag voor geheel Europa. Alleen Groot-Brittannië trok meer Amerikaanse investeringen. (ANP)