'Gemeentelijke coffeeshop kan niet'

DEN HAAG, 23 OKT. Actieve betrokkenheid van gemeenten bij de exploitatie van coffeeshops die softdrugs verhandelen doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de rechtshandhaving. Bovendien komt een gemeentebestuur daarmee in een kwetsbare positie.

Dat schrijft minister Sorgdrager (Justitie) in antwoord op vragen van de Kamerleden Van de Camp (CDA) en Schutte (GPV) over het gemeentelijk coffeeshopbeleid in de gemeente Delfzijl. Door een renteloze lening te verstrekken, een pand ter beschikking te stellen en het stichtingsbestuur van de coffeeshop te adviseren, is de gemeente Delfzijl rechtstreeks betrokken bij de exploitatie van een bij de Opiumwet verboden activiteit, meent Sorgdrager.

Dat kan problemen opleveren zodra de uitbater de voorgeschreven criteria overschrijdt. De vraag is dan of naast de coffeeshophouder ook de gemeente kan worden vervolgd. Dat moet worden beoordeeld op basis van het zogenoemde Pikmeer-arrest van de Hoge Raad van april. Die oordeelde dat een Friese ambtenaar niet kon worden vervolgd wegens het storten van vervuild slib in het Pikmeer, omdat hij optrad namens een lokale overheid.

Sorgdrager wijst daarnaast op het gevaar van financiële afhankelijkheid van een gemeente.

Door het verlenen van een subsidie wordt de gemeente rechtstreeks betrokken bij de exploitatie van de coffeeshop. Die betrokkenheid wordt sterker als de opbrengst van de verkoop van softdrugs in de gemeentekas terechtkomt. “Hierdoor kan zelfs een financiële afhankelijkheid van gemeentelijke instellingen worden gecreëerd”, aldus de minister.

De gemeente Delfzijl wijst de kritiek van Sorgdrager van de hand. Burgemeester E. Haaksman zei vanochtend voor Radio Noord dat de minister Parijs naar de mond praat met haar kritiek op het beleid. “Ze staat de verkoop van cannabisprodukten toe, maar sluit de ogen voor het feit dat de coffeeshop niets kan verkopen zonder in te kopen”, zei Haaksman.

Volgens een woordvoerder van de gemeente geeft Delfzijl met zijn coffeeshop Paradox uitvoering aan het beleid dat door de drugsnota van het kabinet mogelijk wordt gemaakt. Zoals vereist hebben de burgemeester, de korpschef en de hoofdofficier van justitie toestemming gegeven voor de verkoop via de coffeeshop.