Geloof

Nadat Beatrijs Ritsema (NRC HANDELSBLAD, 16 oktober) heeft aangegeven wat volgens haar wel of niet een geloof is, maakt ze duidelijk dat ze zelf geen gelovige is. Is het wel reëel dat een ongelovige uitmaakt, kennelijk voor ander, wat wel of niet als geloof acceptabel is?

Discutabel is ook haar definitie: het als bestaand beschouwen van een hiernamaals als oord van straf en beloning voor het gedrag hier en nu. Een groot deel van de huidige protestanten deelt die opvatting niet. Merkwaardig dat ook de 'tsaddiks' - rechtvaardigen - uit het Oude Testament uit de boot vallen. In het Oude Testament (nieuwe vertaling) komt het woord 'hel' geen enkele maal voor; het woord 'hemel' ongeveer honderd keer, maar steeds als plaats waar God woont, en niet als toekomstige verblijfplaats van mensen. Pas in de zogenaamde apocalyptische periode rond het begin van de jaartelling is sprake van een hel - een 'latertje' in de evolutie van de religie. Laat mevrouw Ritsema wel ruimte voor evolutie van religie?