Gelijke tarieven specialistische hulp

DEN HAAG, 23 OKT. De tarieven van medisch specialisten voor behandelingen van ziekenfonds- en particulier verzekerden zullen vanaf 1 januari 1997 gelijk worden getrokken.

Dit heeft het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) besloten. De Orde van Specialisten spreekt van een “onzinnige procedure” die verder overleg onder druk zal zetten.

De verschillen tussen de tarieven die specialisten krijgen voor een medische behandeling van ziekenfondspatiënten en particulier verzekerden bedragen nu gemiddeld 40 procent. De tariefsverschillen wijken per specialisme af en bovendien per verrichting binnen ieder specialisme. Op dit moment kost een blindedarmoperatie bijvoorbeeld 283 gulden voor een particulier verzekerde, terwijl voor een fondspatiënt bij dezelfde operatie 171 gulden wordt berekend.

Vanaf volgend jaar zullen voor gelijke handelingen dezelfde tarieven worden berekend. Het COTG heeft besloten om de particuliere tarieven gemiddeld te laten dalen met ongeveer 20 procent en de tarieven voor fondspatiënten te laten stijgen met 15 procent. Het is de bedoeling dat de harmonisatie de overheid geen extra geld kost.

Voor de meeste specialisten zal het gelijktrekken van de tarieven volgens het COTG geen nadelige invloed op hun inkomen hebben, omdat ze doorgaans in ziekenhuizen een mix van ziekenfonds- en particulier verzekerden behandelen. Voor specialisten die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn en hoofdzakelijk particuliere patiënten behandelen, zal een overgangsperiode gaan gelden. Per 1 januari 1997 worden de particuliere tarieven voor dergelijke behandelingen geleidelijk verlaagd. Vanaf 1999 moeten dan ook voor behandelingen buiten het ziekenhuis de tarieven volledig geharmoniseerd zijn.

De specialisten vinden het “een onzinnige operatie” in een tijd waarin een heel nieuw tariefsstelsel voor specialisten wordt opgezet. “Het overleg met de zorgverzekeraars over een nieuw vergoedingenstelsel komt nu onder druk te staan. Als je samen met elkaar iets probeert af te spreken, ga je elkaar niet tegen de schenen schoppen”, aldus A. Blomme van de Kamer van Vrijgevestigde Specialisten, onderdeel van de Orde. Het is de bedoeling dat verzekeraars en specialisten afspraken maken om niet langer per verrichting te vergoeden, maar per behandeling van een ziekte.

Zorgverzekeraars Nederland, die het initiatief tot de harmonisatie van de tarieven heeft genomen, is ingenomen met het besluit van het COTG. Het is volgens de verzekeraars niet meer van deze tijd dat dergelijke prijsverschillen bestaan. De indruk dat door de verschillende tarieven ziekenfondsverzekerden een andere behandeling krijgen dan particulier verzekerden wordt nu volledig weggenomen, menen de verzekeraars.