Fransen vallen over 'koopje' voor Daewoo

PARIJS, 23 OKT. Frankrijk heeft nog geen vrede met de aangekondigde overname van Thomson Multimédia door het Koreaanse Daewoo-concern. De vakbonden spreken van “zwendel”. De president van de elektronica-tak van Daewoo heeft gisteren in Parijs opnieuw bevestigd dat zijn bedrijf in vijf jaar vijfduizend banen in Frankrijk zal scheppen en dat deelname door andere Franse kopers voorlopig niet aan de orde is.

De verkoop is een gevolg van de beslissing van de Franse regering het noodlijdende Thomson-concern voor één symbolische franc te verkopen aan de Franse Groupe Lagardère. Deze groep is alleen geïnteresseerd in Thomson CSF. Dit is de in potentie meest rendabele poot van Thomson.

Lagardère voegt dit militair-elektronische bedrijfsonderdeel, waar ook Hollandse Signaal bij hoort, samen met zijn eigen Matra Défense Espace.

Hoewel details over deze transacties nog steeds ontbreken - de regering wil eerst toestemming van de Franse Privatiserings-commissie en de Europese Commissie - wordt in Frankrijk veel kritiek gehoord op de vermoede publieke kapitaalinjectie die Deawoo meekrijgt. Parijs stopt 11 miljard franc (3,6 miljard gulden in Thomson alvorens het geheel in handen van de particuliere Lagardère groep komt.

Aangenomen wordt dat een aanzienlijk deel daarvan naar de Koreanen gaan die de consumenten-elektronica-poot Thomson Multimédia overnemen. TMM vertegenwoordigt drievijfde van Thomsons totale schuld à 25 miljard francs.

De Lagardère-groep vaart voorlopig wel bij de keus van de regering, die het concurrerende bod van Alcatel Alsthom naast zich neerlegde. Lagardère, wier beurskoers stijl oploopt sinds de keuze van de Franse regering bekend werd, rapporteerde gisteren een stijging van 38 procent in haar resultaat over het eerste halfjaar. Dat was vooral te danken aan de militaire verkopen. De uitgeef-activiteiten (Hachette) liepen iets minder goed, maar Lagardère ontkende opnieuw dat die zullen worden afgestoten.

Daewoo's elektronica-president Soon Hoon Bae noemde geruchten als zou een alternatief puur-Frans bod op Thomson Multimédia in aantocht zijn “een lachertje”. Zeker de eerste twee jaar kan er zelfs geen sprake zijn van financiële deelnemers aan Daewoo's overname van TMM. Later valt over minderheidsdeelnemingen te praten.

Maar voorlopig wilde Daewoo in Parijs duidelijk maken dat het serieuze toezeggingen aan de Franse regering heeft gedaan. Een Koreaanse kapitaal-injectie zou daar ook deel van uitmaken. Hoewel geschat op enige miljarden francs is ook daar geen concreet cijfer bij gegeven. Daewoo belooft van Frankrijk het speerpunt te maken van zijn wereldwijde plan de komende jaren 13 miljard franc in de consumentenelektronica te investeren en 9000 banen in de wereld te creëren.

De vakbonden bij Thomson Multimédia zijn voorlopig niet onder de indruk. Zij spreken over “financiële zwendel” en een “industrieel schandaal”. Recente voorbeelden geven hen weinig vertrouwen in de waarde van deze banen-toezeggingen. De Britse tv-fabrikant Gooding en de Japanse elektrofabrikant JVC hebben met Europese en/of overheidspremies fabrieken geopend in de Elzas, om na enige tijd toch weer te vertrekken. JVC sluit in januari een tv-fabriek waardoor ruim 200 werknemers op straat komen te staan. Met Europese premies wordt de produktie-eenheid verplaats naar Schotland waar de personeelskosten dertig procent lager zouden zijn.

Het sociaal beleid van Daewoo in zijn huidige Franse fabrieken boezemt de bonden geen vertrouwen voor Thomson in.

Een andere steen des aanstoots in de Franse publieke opinie is de geavanceerde technologische bagage die in de schoot van de Koreanen valt. TMM heeft veel kennis en marktaandeel op het gebied van de digitale televisie en bijbehorende decoders.

Door enige jaren geleden voor veel geld RCA in de VS te kopen, verwierf Thomson zich waardevolle octrooien, die over twee jaar 2 miljard franc per jaar gaan opbrengen. Ook die krijgt Daewoo. Volgens deze visie zijn de Koreanen vooral uit op het hoogwaardige marktaandeel van Thomson in Europa en de VS.

Het dagblad Libération citeert vandaag Franse regeringskringen die er aan herinneren dat het enige concrete alternatief voor overname door Daewoo het faillissement eind van dit jaar was. Bovendien zou Brussel een herkapitalisatie zonder gelijktijdige privatsering nooit hebben geaccepteerd. En voor het overige moeten critici op de Koreaanse redding uitkijken voor “racistische uitglijders”, aldus deze niet nader aangeduide officiële bronnen.