Doelstelling CO2-uitstoot van de baan; Kamer protesteert niet

DEN HAAG, 23 OKT. Regeringsfracties PvdA, VVD en D66 accepteren dat de uitstoot van kooldioxyde (CO2) de komende jaren waarschijnlijk niet of nauwelijks af zal nemen. Daarmee lijkt een belangrijke doelstelling van het nationaal milieubeleidsplan (NMP Plus, NMP2) niet gehaald te worden. De CO2-uitstoot zou tot het jaar 2000 ten opzichte van 1989 met drie procent moeten worden teruggebracht.

Dit bleek gisteren tijdens het slotdebat over het rapport van de 'tijdelijke commissie klimaatverandering', die door de Tweede Kamer zelf was ingesteld. De commissie, die zich het afgelopen jaar boog over het probleem van de klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen, meent dat deze klimaatverandering, waardoor de aarde opwarmt, extra milieumaatregelen vergt.

De regeringsfracties vroegen in het debat niet om meer geld voor het terugdringen van de uitstoot van kooldioxyde. Het kabinet heeft onlangs driekwart miljard gulden uitgetrokken in een uiterste poging de doelstelling te halen. Minister De Boer (VROM) gaf echter toe dat dit waarschijnlijk onvoldoende zal zijn. “Ik weet niet of we de drie procent-doelstelling halen.”

Zij wil dat het kabinet “wordt afgerekend op de vraag of we structurele maatregelen nemen, die ook na 2000 nog doorwerken”. Rosenmöller (GroenLinks) stelde dat “het én én zou moeten zijn”. “We moeten zowel de reductie-doelstelling halen, als de CO2-uitstoot fundamenteel aanpakken.”

In een motie pleitte GroenLinks ervoor de extra inkomsten voor de schatkist als gevolg van het toenemend energiegebruik in te zetten. CDA, RPF en GPV (die de voorzitter van de klimaatcommissie had geleverd, het Kamerlid Van Middelkoop) kwamen met moties van vergelijkbare strekking.

Maar PvdA en D66 bleken slechts bereid extra inkomsten als gevolg van niet-geraamde economische groei voor meer maatregelen te gebruiken, zoals ook De Boer en Wijers hadden voorgesteld. Van niet-geraamde economische groei is echter vooralsnog geen sprake.

Ook over een ander heikel punt bleken oppositie en regeringsfracties van mening te verschillen. Het gaat daarbij om de vraag wat er na de eeuwwisseling moet gebeuren. Het kabinet sluit niet uit dat dan een stabilisatie van de uitstoot, de minimale doelstelling, niet wordt gehaald.

Het CDA pleitte voor een CO2-reductie van veertig procent in 2020, in navolging van de commissie-Van Middelkoop. PvdA en D66 drongen er slechts op aan dat de regering “de eigen doelstelling van minimaal stabilisatie niet loslaat”.