Deens veto bedreigt actie tegen Cubawet

Hierdoor bestaat de kans dat op een bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken van de Europese Unie maandag niet de Europese verordening kan worden aanvaard waarmee het Europese bedrijven verboden wordt gevolg te geven aan de extraterritoriale werking van de Amerikaanse wet.

Zo'n Europese verordening heeft kracht van wet in de lidstaten. Met de Helms-Burton wet kunnen Amerikanen buitenlandse bedrijven voor de rechter dagen als ze Amerikaanse bezittingen gebruiken die door Cuba zijn genaast. Volgens het ontwerp van de Europese verordening wordt het echter de lidstaten verboden om vonnissen van de Amerikaanse rechter in zulke gevallen te erkennen. Bovendien krijgen Europese bedrijven de kans om geleden schade terug te vorderen.

Op een bijeenkomst van de ambassadeurs van de lidstaten is vanmorgen besloten het Deense probleem door te schuiven naar de bijeenkomst van de ministers van buitenlandse zaken volgende week. Volgens Deense diplomaten in Brussel is hun land in principe voorstander van een Europese verordening als antwoord op de Helms-Burton wet en op de d'Amato wet waarmee de VS met sancties dreigt tegen buitenlandse ondernemingen die handel drijven met Iran en Libië. Het Deense bezwaar richt zich tegen de legale basis van de Europese verordening.

Het betreft artikel 235 van het Verdrag van Rome, dat de Unie toestaat om doelstellingen te verwezenlijken zonder dat het verdrag in de vereiste bevoegdheden voorziet, wanneer de Raad van ministers daartoe op voorstel van de Europese Commissie besluit.

Volgens de Deense regering betekent akkoord gaan met het gebruik van dit artikel in dit geval het afstaan van soevereiniteit aan de EU. Een Deense diplomaat zei vanmorgen dat zijn land een Europese verordening aanvaardt als deze een andere legale basis krijgt. De andere lidstaten, die grote druk uitoefenen op Denemarken om toch akkoord te gaan, ontkennen niet dat de zaak juridisch geen schoonheidsprijs verdient. De ontwerptekst van de verordening is gisteren zo bijgevijld, dat lidstaten niet gedwongen kunnen worden Brusselse besluiten uit te voeren over zaken die eigenlijk onder hun eigen competentie vallen.