BRTN wordt naamloze vennootschap

BRUSSEL, 23 OKT. De Vlaamse openbare omroep BRTN wordt een naamloze vennootschap en omgedoopt tot VRT: Vlaamse Radio en Televisie. Dat heeft de Vlaamse regering gisteren beslist. De regering gaat daarmee in tegen de wens van de raad van bestuur, die de naam BRTN wilde behouden omdat deze al zo is ingeburgerd.

Maar de overheid, en vooral ook het Vlaams parlement die op de naam aandrong, wil kennelijk het Vlaamse van de omroep onderstrepen. De BRTN, voluit Belgische Radio en Televisie Nederlandse Uitzendingen, viel tot 1980 in wat toen nog BRT-RTB heette onder de federale overheid. Sindsdien valt de BRTN onder de Vlaamse en de RTBF onder de Waalse overheid. De Vlaamse openbare omroep wordt een naamloze vennootschap van publiek recht. De aandelen blijven volledig in handen van de Vlaamse Gemeenschap. BRTN-topman Bert de Graeve had gevraagd om de inbreng van privé-kapitaal. Maar volgens mediaminister Eric van Rompuy zal daarvoor geen belangstelling bestaan zo lang de omroep geen reclame uitzendt. De commerciële omroep VTM geniet in Vlaanderen een achttienjarig reclamemonopolie. De Vlaamse regering ging ook in tegen het voorstel van De Graeve voor verplichte pensionering van 60-jarigen. Het personeel wordt nu “aangemoedigd” vervroegd met pensioen te gaan. Nieuwe werknemers van de BRTN komen niet meer als ambtenaar in vaste dienst, de omroep neemt alleen nog contractanten aan. Enkele honderden vakbondsmilitanten demonstreerden gisteren tegen het verlies van het ambtenarenstatuur en tegen de omvorming van de omroep naar een naamloze vennootschap. Eind september voerde het personeel van de publieke omroep al een 24 uurs-staking uit protest tegen de hervormings- en saneringsplannen.