Britse 'troonrede' springplank Tories

LONDEN, 23 OKT. De Britse Conservatieve regering heeft de jaarlijkse toespraak van de koningin vanmiddag, die de opening van het parlementaire jaar markeert, gebruikt als springplank voor de verkiezingen.

De toespraak, die als aankondiging van het regeringsbeleid geldt, bleek een bloemlezing van populistische plannen die de Conservatieve aanhang moeten plezieren en Labour in de problemen moeten brengen. Een groot aantal wetsvoorstellen dat eerder aangekondigd was - onlangs nog op het partijcongres van de Conservatieven - had de toespraak niet gehaald, omdat ze geen politieke winst opleveren of omdat voor de behandeling niet voldoende tijd meer is. Het lopende parlementaire jaar zal naar verwachting zeven maanden duren, tot de verkiezingen die in mei worden verwacht.

Het regeringsprogramma voor het komende jaar moet de Conservatieve partij profileren als hoeder van recht en orde en kruisvaarder voor een veilige maatschappij. Daarmee sluit de regering aan bij een groeiende bezorgdheid over het “zedelijk verval” in Groot-Brittannië, aangewakkerd door geruchtmakende moorden op zestien kleuters en hun leidster in het Schotse Dunblane en op een hoofdonderwijzer in Londen. Campagnes voor morele herbewapening van de nabestaanden hebben de laatste maanden veel weerklank gevonden bij de Britse bevolking en in de media. In de toespraak van de koningin kondigde de regering vanmiddag harde maatregelen aan tegen notoire criminelen en bijstandsfraudeurs. Verkrachters en plegers van geweldsdelicten krijgen bij een tweede veroordeling automatisch levenslang. Voor notoire inbrekers en drugshandelaren worden zware minimumstraffen ingevoerd. Ook minderjarige criminelen komen voortaan, net zoals hun oudere collega's, met naam en toenaam in de krant. Criminologen hebben al gewaarschuwd dat de Britse gevangenisbevolking, die met 57.000 mensen een recordomvang heeft bereikt, door strengere wetgeving nog eens met de helft zal toenemen.

Labour verwijt de regering dat ze zich met de wetsvoorstellen alleen maar wil afzetten tegen de oppositie. Als Labour tegenstemt, zal die partij worden afgeschilderd als bondgenoot van boeven. Eerder aangekondigde justitiële maatregelen waarover binnen het Lagerhuis overeenstemming bestond, zoals de registratie van pedofielen, zijn geschrapt. Labourleider Tony Blair zei vanmiddag dat een uit elkaar gevallen samenleving niet geheeld kan worden door de partij die voor die fragmentatie verantwoordelijk is. Op zijn beurt noemde premier Major Labour de partij van het opportunisme. Hij zei dat het regeringsprogramma de enorme verschillen tussen de twee grootste partijen illustreert.