Afspraken specialisten succesvol

EDE, 23 OKT. De lokale initiatieven van medisch specialisten leiden op macroniveau tot een kostenbeheersing in de gezondheidszorg. Wel leidt het 'knellende keurslijf' van de rijksoverheid tot veel problemen die zorgvernieuwing in de weg staan. Gezien deze knelpunten is een andere budgetsystematiek voor specialisten gewenst.

Dit stelt het Nederlands Zorginstituut (NZi) in een onderzoeksrapport over de honderd door minister Borst (Volksgezondheid) goedgekeurde lokale initiatieven. Het rapport 'Wordt vervolgd!?' is vandaag in Ede aan de minister aangeboden. Lokale initiatieven zijn projecten waarin afspraken tussen specialisten, ziekenhuisdirectie en zorgverzekeraars worden gemaakt over de organisatie en honorarium van medisch specialistische hulp.

Volgens het rapport staat de drang tot kostenbeheersing de zorgvernieuwing soms in de weg. Directeur A. van Montfort van het NZi noemt als voorbeeld het aanstellen van een diabetesverpleegkundige, als gevolg waarvan minder patiënten in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen. Dat leidt tot minder subsidie, wat niet wordt gecompenseerd door gelden voor de verpleegkundige. “Je straft als specialist met zorgvernieuwing eigenlijk jezelf”, aldus Van Montfort. Behalve knelpunten in de budgetsystematiek ziet van Montfort ook knelpunten als gevolg van de toenemende zorgvraag. “Er moet ook meer geld bij”, aldus Van Montfort.

De effecten van de andere honoreringsstructuur op de praktijkvoering van specialisten zullen pas geleidelijk zichtbaar worden, aldus het rapport, omdat de specialist eerst en vooral medisch-inhoudelijke afwegingen maakt bij het bepalen welke behandeling een patiënt nodig heeft. “In het hart van de specialist valt volumebeheersing niet te rijmen met de nog steeds toenemende en complexer wordende zorgvraag.”

Volgens het rapport maken door het instellen van de lokale initiatieven ziekenhuisdirecties en specialisten steeds vaker onderling goede afspraken, zodat de zorgverzekeraar met slechts één contractpartner te doen heeft. Minister Borst is een groot voorstander van meer samenwerking tussen specialisten en directies in ziekenhuizen.