Totale vleessector verdient fors aan gekke-koeienziekte

ROTTERDAM, 22 OKT. De crisis rond de gekke-koeienziekte (BSE) heeft de Nederlandse vleessector als geheel in de periode van maart tot en met juli van dit jaar een winst bezorgd van ruim 400 miljoen gulden. De stierenmesters, melkveeboeren en andere rundveehouders leden een verlies van 80,9 miljoen gulden, maar dat werd meer dan goedgemaakt door hogere opbrengsten van pluimvee en de explosieve prijsstijging van varkensvlees. De extra opbrengst voor de varkenssector bedroeg 393,9 miljoen gulden.

Dat blijkt uit berekeningen van de vakgroepen agrarische bedrijfseconomie en algemene agrarische economie van de Landbouwuniversiteit Wageningen, die zijn gedaan op verzoek van het vakblad Boerderij. Volgens prof.dr.ir. A.A. Dijkhuizen kan niet zonder meer worden aangenomen dat de 'BSE-winst' nu al het half miljard heeft overschreden: “Wij hebben daar nog geen exacte cijfers over. Maar duidelijk is wel dat de 'varkensbaten' zijn aangehouden en dat het verlies in de rundvleessector nog niet over is.”

Doordat consumenten eind maart vrij massaal zijn afgestapt van roodvlees zijn de prijzen van kip sterk gestegen, die van varkens 'geëxplodeerd'. Per saldo heeft de Nederlandse vleessector in de periode maart tot en met juli 344 miljoen gulden verdiend aan de affaire, en daar moet de compensatie van 46,5 miljoen gulden uit Brussel voor de geleden schade nog bij worden opgeteld. De vleeskalveren brachten daardoor 15,2 miljoen meer op, de vleeskuikens leverden 16,5 miljoen gulden meer op.

De onderzoekers hebben vanaf 1988 cijfers verzameld en in een computersimulatieprogramma ingevoerd, met de prijzen van 1995 als uiteindelijke toets. Op grond van dat model kon vrij nauwkeurig worden voorspeld hoe het de verschillende sectoren zou zijn vergaan als niet in maart de BSE-affaire de kop had opgestoken. De prijs voor slachtrunderen daalde meteen na maart met bijna zeven procent en die tendens zette krachtig door tot in de maanden juni en juli, toen sprake was van een daling van 11,5 procent.

De onderzoekers stellen dat de schade die de rundvleessector lijdt en heeft geleden verre van volledig wordt gecompenseerd. Zo wijken de bevindingen van het Wagenings onderzoek af van de berekeningen van minister Van Aartsen (Landbouw), die de schade voor de roodvleessector 22 miljoen gulden lager taxeert. Van Aartsen schat de schade voor de kalversector op 28,2 miljoen gulden, terwijl die er door de compensatie juist 15 miljoen gulden aan heeft verdiend.