Tekort drukt op kwaliteit zorg

DEN HAAG, 22 OKT. De kwaliteit van de gezondheidszorg is minder geworden door het krappe budget van het kabinet. Dit uitte zich in lange wachtlijsten, minder aandacht voor verpleeghuisbewoners en een hoge werkdruk van het personeel. De gezondheidszorg heeft jaarlijks 320 miljoen gulden extra nodig om op een adequeate manier aan de vraag te voldoen.

Dit staat in het rapport 'Gezondheidszorg in tel 4' dat vanmorgen is aangeboden aan minister Borst (Volksgezondheid). Het onderzoek is verricht door een commissie onder leiding van prof.dr. A. van der Zwan, in opdracht van verschillende instellingen in de gezondheidszorg zoals De Nederlandse Zorgfederatie en NVZ vereniging van ziekenhuizen.

Volgens het rapport worden jaarlijks honderden miljoenen guldens te weinig voor de zorg uitgetrokken om aan de vraag te kunnen voldoen. De zogenaamde 'zorgkloof' die ontstaat tussen de benodigde middelen voor de zorg en de ruimte die beschikbaar is gesteld door het kabinet bedraagt volgens het rapport 320 miljoen gulden per jaar. Dit zou komen omdat slechts de helft van het geld dat beschikbaar is voor groei in de zorg daadwerkelijk daaraan wordt besteed. Als het beleid op dezelfde wijze wordt doorgezet zou er een gat ontstaan van ruim 1,6 miljard gulden in het jaar 2000.

De afgelopen vijf jaar is de rol van de patiënt in het algemeen wel centraler komen te staan, concludeert het rapport. Er is een klantgerichterde houding en wordt meer rekening gehouden met de wensen van de patIënt. Deze vorderingen hadden in sommige sectoren nog groter kunnen zijn als er minder negatieve prikkels in financiering en regelgeving waren geweest, aldus de onderzoekers.

Volgens A. Krol, voorzitter van de Nederlandse Zorgfederatie, bestaan er in Nederland nog steeds ten onrechte vooroordelen over de kosten en ondoelmatigheid van de zorg. “De instellingen moeten verantwoording afleggen over het gebruik van middelen, maar moeten ook de politiek blijven confronteren met het voorgestelde beleid”, aldus Krol. Het is volgens de onderzoekers de vraag of het spanningsveld tussen de toenemende vraag en het aan budgetten gebonden aanbod van de zorg niet zo groot wordt, dat de kwaliteit van zorg in het geding komt.