Stellingen

De manier waarop de Amerikaanse telecommunicatiemarkt is ingericht (monopolies voor de lokale maatschappijen, concurrentie tussen de 'long distance' operators), biedt geen bewijs voor de stelling dat concurrentie tot lagere prijzen leidt.

L.H. SPIEKMAN, Technische Universiteit Delft

De duurzaamheid van onze samenleving is omgekeerd evenredig aan het aantal kilometers dat afgelegd wordt om een alledaags bord vol met eten te krijgen.

H. VAN LEEUWEN, LU Wageningen

In haar privatiseringsdrang zou de Nederlandse overheid eens moeten overwegen of er geen mogelijkheden zijn om een volgende spellingsherziening beter te doen aansluiten bij de wensen van de markt.

R. VAN LEEUWEN, Universiteit van Amsterdam