Santer: Commissie EU wil spoedig efficiënter worden

STRAATSBURG, 22 OKT. De Europese Commissie gaat zichzelf in het komende jaar grondig moderniseren. Dit heeft de voorzitter, Jacques Santer, vanmorgen aangekondigd in het Europees parlement. Santer presenteerde daar het werkprogramma van de Commissie voor 1997.

De Europese Commissie is ervan overtuigd dat ze minder op haar nek moet nemen om beter te kunnen handelen in de zaken die prioriteit verdienen, zei Santer. Er moet efficiënter worden gewerkt, aldus de voorzitter.

Bij veel burgers in de Europese Unie heeft de Europese Commissie een bijzonder slechte reputatie. Met name in het Verenigd Koninkrijk wordt de Commissie vaak geportretteerd als een log, inefficiënt, bureaucratisch orgaan dat het liefste verordeningen voorstelt over zaken die van geen enkel belang zijn.

De hoogste prioriteit krijgt, aldus Santer, het aanmoedigen van de economische groei en de bestrijding van de werkloosheid in de Unie. “Werkloosheid ondermijnt het vertrouwen van onze burgers. Daarom moeten we met z'n allen de handen aan de ploeg slaan om meer banen te scheppen”, verklaarde de voorzitter van de Commissie.

Santer constateert dat de Europese burgers steeds minder vertrouwen hebben in de politieke wereld en de structuren van de rechtsstaat. De Europese Unie ontsnapt daar ook niet aan. “Dit gebrek aan vertrouwen is een nederlaag”, meent hij. De gemeenschap zou zich moeten concentreren op de oorzaken van deze wanhoop bij de burgers: de werkloosheid, de onveiligheid en het gevoel dat de wereld steeds minder menselijk wordt.

Milieu, vereenvoudiging van de interne markt, het versterken van het midden- en kleinbedrijf, het creëren van een Europese aardgasmarkt en onderwijs krijgen volgend jaar eveneens prioriteit. Santer kondigde daarnaast voorstellen aan voor een Europees educatief programma onder het motto 'leren in de informatiemaatschappij'.

Van de lidstaten verwacht hij ambitie en inzet bij de regeringsconferentie over de hervormingen van de Europese Unie die onder Nederlands voorzitterschap in juni zou moeten worden afgesloten. Binnen de regeringen van de Europese Unie bestaat er overigens steeds meer scepsis of die streefdatum inderdaad gehaald gaat worden. De Europese samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken moet worden versterkt en Europa moet internationaal meer gaan meetellen, aldus Santer. (ANP)