Publiek debat studiefinanciering

22 OKT. Een onafhankelijke commissie is vandaag begonnen met publieke debatten over de toekomst van de studiefinanciering. Aan de orde komt de gewenste ontwikkeling van de studiebeurs alsmede de vraag wat een redelijke hoogte is van de rente op studieleningen. De grens is het huidige budget van 4,5 miljard gulden.